• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Dyrepasser

Dyrepasser

Course Information

En vigtig del af arbejdet går ud at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer du også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.En dyrepasser kan blive ansat ved et stutteri (heste), i medicinalindustrien (forsøgsdyr) eller i zoologiske haver.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

En dyrepasser fodrer, passer og plejer dyr. På skolen lærer du om heste, forsøgsdyr og dyr i zoologiske haver.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 9.000 kr. om måneden, slutlønnen ca. 14.000 kr.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.500 kr. pr. måned for unge under 18 år. For unge over 18 år er ydelsen 2.500 kr. for hjemmeboende og ca. 6000 kr. for udeboende.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Roskilde Tekniske Skole, Landbrugsskolen Sjælland - Høng (LS Sj. Høng)
Provider Contact Info: 

Finderupvej 8, 4270 Høng

Course Locations

Reference Data

Course address:

Finderupvej 8, 4270 Høng

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Køgevej 131, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Skovvangen 28, 6000 Kolding

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01