• EQF Home Page Icon

Qualification: Duna-Régió elemző

Duna-Régió elemző

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák és ismeretek:

a szakon végzett hallgatók ismerik és értik:

- a közép-európai térség kulturális, irodalmi, történeti-kultúrtörténeti, társadalmi, politikai fejlődésének összefüggéseit;

- a régiót összekötő és elválasztó folyamatokat;

- Közép-Európát mint kulturális régiót;

- a térség sajátos problémáit, úgy mint a nemzetiségi kérdés szerepét, a nemzetté válás sajátosságait, a multikulturalizmus jelenségeit, a közép-európai kisebbségi kérdés részleteit és jelentőségét;

- a térség kutatásmódszertanát;

- legalább egy közép-európai nyelvet;

- továbbá kellően felkészültek a doktori képzésben való részvételre, valamint a térségre vonatkozó magas szintű ismeretterjesztésre.

 

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

- nyitottság;

- motiváltság;

- megfelelő kommunikációs készség és pozitív hozzáállás, valamint készség az önálló tudományos szintű kutatói munkára a közép-európai kulturális, történelmi, politikai, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi fejlődés kérdéseit illetően;

- problémamegoldási készség a kulturális, politikai, kisebbségi problémák területén a kétoldalú államközi kapcsolatokban;

- készség tudományos, diplomáciai, bilaterális régióközi kapcsolatok kialakítására, működtetésére, azokban való hatékony részvételre;

- önálló tájékozódási, tájékoztatási és állásfoglalási készség a régió problémaköreiben.

 

A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Duna-Régió tanulmányok szak elvégzésével a hallgatók egyrészt képessé válnak
a kultúrdiplomácia és a különféle kultúrmissziók, valamint az interdiszciplináris kutatási projektek területén átfogni egy-egy projekt irányítását, későbbi munkahelyükön átlátják és megértik a közép-európai népek múltjában és kultúrájában gyökerező kapcsolatrendszert, elősegítik a térség országai közötti párbeszédet. Másrészt képessé válnak kutatói pályára lépni valamely bölcsészettudományi szakterületen és a térség kérdéseivel összehasonlító-elemző módon foglalkozni.

Elhelyezkedési lehetőségek: a végzettek elhelyezkedhetnek kulturális intézményeknél,
a sajtó és tömegkommunikáció területén, közhasznú szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél és kutató intézményekben, diplomáciai területen, tudományos kutatás és oktatás területén, múzeumi és levéltári területen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education