• EQF Home Page Icon

Qualification: drámapedagógus

drámapedagógus

Qualification Information

* a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása,

* a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése,

* az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt,

* a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása 

* a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése,

* képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez,

* képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására,

* képesség a ’dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására, 

* képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából,

* olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (játék) és a színház eszközeivel a hagyományos értékek tiszteletére nevelni, oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education