• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Doctoral Programme in Psychology and Logopaedics (4 yrs)

Doctoral Programme in Psychology and Logopaedics (4 yrs)

Course Information

A person who earns a doctoral degree in Psychology at the University of Tampere has a profound understanding of psychology as a discipline and of its development, basic problems, research methods and social significance. A graduate of the programme can independently and critically apply scientific research methods and discover new psychological knowledge. Not only is a holder of this doctoral degree thoroughly familiar with the general and psychological theory of science; he or she is able to find new areas of application as well. A doctoral degree also provides the skills to supervise students and lead research groups.

A person who holds a PhD in Logopaedics has a profound understanding of logopaedics as a discipline and can conduct research independently, producing information on the interaction and communication between people in Finland – especially the impairment of communication, the prevention of such impairment and the effects of rehabilitation. A person with this doctoral degree is well versed in the general and logopaedical theory of science and is able to create new applications. Research in logopaedics at the University of Tampere is currently focused on impairments in speech, language, voice and swallowing in the adult population. The information produced by the basic research conducted is applied in improving the rehabilitation process.

Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/psychology.html

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

--- ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Tampere, Faculty of Social Sciences
Provider Contact Info: 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014, TAMPEREEN YLIOPISTO
University of Tampere, Faculty of Social Sciences
hakijapalvelut@uta.fi

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Psykologian tohtori
Qualification awarded description:

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.