• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Dizajn (Design)

Dizajn (Design)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študijski program Dizajn sestavljajo štiri smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn management in je nadgradnja znanja že akreditiranega dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Dizajn, čeprav je zasnovan tako, da se nanj lahko vpišejo tudi diplomanti drugih študijskih programov. Je edini študijski program v slovenskem prostoru, ki vsebuje študij oblikovanja notranje opreme. Vsaka od smeri magistrskega programa se v nadaljevanju deli na dva modula. Smer notranje opreme se razdeli na dva modula v drugem semestru 1. letnika, in taka delitev ostane vse do konca študija, medtem ko se smeri Vizualnih komunikacij in Tekstilij in oblačil delijo na module že v prvem semestru 1. letnika. Smer Dizajn management nima modulov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program Dizajn prve stopnje z doseženimi 180 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, humanističnih), če kandidat pred vpisom opravi preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk iz predmetov Vizualni jezik, Teorija barv, Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev, Notranja oprema stanovanjskih objektov, Notranja oprema javnih objektov, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje oblačil, Načrtovanje vizualnih komunikacij, Tipografija.
POGOJ ZA VPIS: Visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih tehniških, naravoslovnih in družboslovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk iz predmetov Vizualni jezik, Teorija barv, Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev, Notranja oprema stanovanjskih objektov, Notranja oprema javnih objektov, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje oblačil, Načrtovanje vizualnih komunikacij.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (80%). Pri izbirnem izpitu se kandidatova usposobljenost na oblikovalskem področju preverja na osnovi pisnega dela (portfolija) in ustnega dela (intervjuja).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela (10 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri študiju prve stopnje (10%).
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz strokovnih področij oblikovanje notranje opreme, tekstilij in oblačil ter vizualnih komunikacij. Kandidatom se določijo manjkajoče obveznosti za pridobitev kompetenc diplomanta študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program, sprejet pred 11. 6. 2014, z drugih tehničnih, družboslovnih in humanističnih področij. Kandidatom se ob vpisu določijo manjkajoče obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Študenti študijskih programov druge stopnje iz področja oblikovanja, ki se jim lahko iz prvega študijskega programa prizna po kriterijih za priznavanje vsaj polovica obveznosti po ECTS , ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa druge stopnje Dizajn.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen podiplomski študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu, akreditiranem pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij (tehniških, naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih). Kandidatom se ob vpisu določijo manjkajoče obveznosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem (Faculty of design, associated member of University of Primorska)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat@fd.si
Spletni naslov: http://www.fd.si/
Telefon: (+386) 059 235 010

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister dizajna - magistrica dizajna
Other Qualification Awarded Term:

mag. diz.

Awarding body:

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Gerbičeva ulica 051, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prevale 010, Trzin

Course location information:

Slovenija