• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Diplomingeniør - trafik og transport

Diplomingeniør - trafik og transport

Course Information

Du får viden om de tekniske og samfundsfaglige beregninger og løsninger, der ligger bag de store investeringer i en trafikal infrastruktur, og du lærer at benytte matematik og it i udarbejdelsen af dine løsningsmodeller.Som færdigudddannet diplomingeniør har du mulighed for at arbejde i transportvirksomheder, trafikselskaber, offentlige styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen i trafik og transport handler om samfundsmæssige og økonomiske overvejelser samt planlægning og optimering inden for hele det trafikale og trafikpolitiske område.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på diplomingeniøruddannelsen i trafik og transport skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav ved gymnasial eksamen er matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A.Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du et tage adgangskursus til ingeniøruddannelserne. De specifikke adgangskrav er her: matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A.Du kan også søge med en relevant erhvervsakademiuddannelse, hvor de specifikke adgangskrav er: matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A.Bemærk: Specifikke adgangskrav skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Provider Information

Provider Name: 
DTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)
Provider Contact Info: 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Bygning 101A, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Course location information:

DK02