• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Diplomingeniør - forsyningsteknik

Diplomingeniør - forsyningsteknik

Course Information

På uddannelsen, der udbydes på engelsk, får du indsigt i tekniske og teknologiske anlæg inden for området og lærer at vurdere og løse tekniske og praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet vil du kunne finde job i en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller inden for den offentlige sektor.Bemærk: Uddannelsen er ny og udbydes fra 2015.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
More Info: 

Forsyningsingeniører arbejder med vand, spildevand og fjernvarme.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på diplomingeniøruddannelsen i bygning skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx), eux, særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.Specifikke adgangskrav er matematik A, fysik B eller geovidenskab A, kemi C eller bioteknologi A samt engelsk B. Alle fag skal være bestået.Bemærk: Adgangskravene er endnu ikke udmøntet i en adgangsbekendtgørelse og er derfor kun vejledende.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Provider Information

Provider Name: 
VIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)
Provider Contact Info: 

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Course Locations

Reference Data

Course address:

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Course location information:

DK04