• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Digitalne umetnosti in prakse (Digital Arts and Practices)

Digitalne umetnosti in prakse (Digital Arts and Practices)

Course Information

Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse omogoča raziskovanje v štirih nosilnih modulih: animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah), videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video), fotografija (avtorska, funkcionalna fotografija), novi mediji (kreativna raba novih spletnih, mobilnih, večpredstavnostnih ipd. tehnologij).
Nosilni moduli so podprti z zgodovinsko-kritičnimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi in se gibljejo med tremi okolji: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentu ponuja več perspektiv delovanja: animirani film, videofilm, umetniški video, (interaktivni) instalativni projekti, multimedijski performans, spletna video- in TV-produkcija, animirana in videografika, navidezna resničnost, spletna umetnost. Program omogoča kombiniranje medijev in ustvarjalnih okolij, študentje lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (School of Arts)
Provider Contact Info: 

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomant digitalnih umetnosti in praks (VS) - diplomantka digitalnih umetnosti in praks (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. dig. um. pr. (VS)

Awarding body:

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 013, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija