• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Digital media

Digital media

Course Information

Når man skal formidle et bestemt budskab, skal man vide, hvordan man i billeder og lyd fanger seerens opmærksomhed. Design af skærmbilleder forandrer sig hele tiden.Som uddannet i digital media kan du arbejde med skærmgrafik inden for både tv, undervisning, oplysning, reklame m.fl. i offentlige og private virksomheder.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På uddannelsen lærer du at arbejde kreativt med lyd og billede på en skærm. Det kaldes skærmgrafik. Du lærer også om stil, form og farver.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 8.000 kr. om måneden, slutlønnen ca. 13.500 kr.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Media College Aalborg (Media College)
Provider Contact Info: 

Øster Uttrupvej 1, 9000 Aalborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Øster Uttrupvej 1, 9000 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Århusvej 49, 8500 Grenaa

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Pulsen 8, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01