• EQF Home Page Icon

Qualification: digitálisarchívum-fejlesztő

digitálisarchívum-fejlesztő

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

* adatmodellezés, relációs adatbázisok tervezése, adatbázisok kezelése;

* repozitórium adatszerkezetének modellezése;

* opensource repozitórium szoftver telepítése, repozitóriumok konfigurálása;

* repozitórium adatbázisának kialakítása;

* adatfeltöltés, metaadatok megadása;

* repozitórium és aggregátorok kapcsolatának biztosítása;

* keresés repozitóriumok adatbázisaiban.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* redundancia-mentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához szükséges ismeretek;

* a relációs adatbázisokban tárolt adatok kinyeréséhez, az adatok közötti összefüggések feltárásához, az adatok különböző rendszerek közötti transzferálásához szükséges ismeretek;

* az XML-nyelv alapszintű ismerete;

* diszciplináris és intézményi repozitóriumok szerepe a digitalizált adatok tárolásában és megosztásában;

* repozitórium aggregátorok működése;

* Open Access repozitóriumok adatszerkezete, és metaadat szabványaik;

* az OAI protokoll ismerete.

 

Személyes adottságok, készségek:

A végzett hallgató

* problémamegoldó készséggel rendelkezik, feladatait rendszerben gondolkodva igyekszik megoldani;

* absztrakció, finomítás és specializáció révén képes adatszerkezetek többszintű modellezésére;

* képes önállóan vagy team munka keretében intézményi, illetve diszciplináris repozitórium adatbázisának megtervezésére;

* kreatív, logikus gondolkodású;

* magas szintű szakmai tudással, kooperatív, koordinációs, szervező készéggel rendelkezik.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

   A hallgatók alkalmasak

* turisztikai repozitóriumok, nyílt hozzáférésű adatbázisok, digitális adattárak építésére, feltöltésére, folyamatos működtetésére, felhasználóbarát keresési technikák kidolgozására, keresőoptimalizálásra;

* turisztikai repozitóriumok, nyílt hozzáférésű adatbázisok, digitális adattárak, portálok, honlapok, videomegosztó szolgáltatások stb. strukturális és arculati elemeinek kidolgozására, folyamatos fejlesztésére, karbantartására, tartalmi elemeinek kezelésére;

* az érintett rendszerek adminisztrációjának lebonyolítására;

* a nevezett turisztikai informatikai rendszerek bárminemű problémáinak kreatív megoldására;

* az épített, tárgyi, szellemi és táji regionális kulturális örökség elemeinek szakszerű archiválására, a térségi turizmus fellendítését szolgáló önarchiválás elvégzésére, illetve az archivált tartalmak szabad elérhetőségének biztosítására.

   

   Tartalmi követelmények:

* a képzésben résztvevők piacképes tudással rendelkeznek;

* jártasak a turisztikai informatika területén, továbbá a képzés során elsajátítják következő ismereteket: kiemelt informatikai ismeretek, adatbázis-fejlesztés, és             -használat ismeretei, metaadat-tárolási technikák ismerete, metaadat-szabványok ismerete, repozitórium kezelő szoftverek és aggregátorok szerepének ismerete, opensource repozitórium telepítése, feltöltése és használata.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eszterházy Károly Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eszterházy Károly Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education