• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Dietary Cook, SQ

Dietary Cook, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- hallitsee tavallisimpien ruokavalioiden lisäksi sairaalan tai muun hoitolaitoksen erityisruokavaliot ja tutkimusruokavaliot
- tuntee monipuolisesti erityiselintarvikkeet ja ravintovalmisteet
- osaa muuntaa perusruokalistan dieettiruokatuotantoon sopivaksi
- tuntee sairaalan tai hoitolaitoksen ruokailuun vaikuttavat suositukset
- kykenee atk:ta käyttäen tarkistamaan ruokavalioiden tavallisimmat ravintoaineet ja analysoimaan erityisruokavalioiden kriittiset ravintoaineet
- toimii asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon kulttuurin ja uskonnon vaikutukset ruokavalioihin
- osaa suunnitella ja kehittää yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa dieettiannoksia sekä ateria- ja ruokalistakokonaisuuksia
- tietää hinnanmuodostuksen perusteet
- osaa laskea annosten ja ateriakokonaisuuksien kustannukset
- ottaa huomioon laatu- ja kannattavuustavoitteet suunnitellessaan ja valmistaessaan dieettiruokia
- selviytyy asiakaspalvelutilanteista yhdellä vieraalla kielellä
- pystyy hyödyntämään työssään vieraskielistä ammattikirjallisuutta ja tietotekniikkaa
- hallitsee suuntautumisensa mukaan joko ravintolan tai suurtalouden ruokatuotannon
- pystyy neuvomaan asiakkaita ja konsultoimaan dieettiruokatuotantoon liittyvissä tilanteissa

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä erityisruokavalioiden valmistajina ja asiantuntijoina erilaisissa ruokatuotantoyksi-köissä, muun muassa suurtalouksissa, ravintoloissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
14.09.16
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Jyväskylän aikuisopisto
Provider Contact Info: 

aikuisopisto@jao.fi
040 341 6412
040 341 5055
PL 472, 40101, JYVÄSKYLÄ
Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ

Course Locations

Reference Data

Course address:

Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ