• EQF Home Page Icon

Qualification: Diamond worker

Diamond worker

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Zaagt/verdeelt de diamant (co 00743)
- Scant de diamant
- Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
- Plaatst de diamant volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
- Correcte inpassing in het verdeeltoestel in functie van de voorafgaande scanning
- Volgt het verdeelproces op
- Vult het technisch dossier permanent aan

● Snijdt de diamant (co 00744)
- Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant én volgens de gekozen vorm
- Voert een verwerkingstest uit
- Controleert de verwerkingsmethode van de machine
- Start de machine op
- Volgt het verwerkingsproces op via interpretatie van parameters
- Vult het technisch dossier permanent aan

● Slijpt de diamant (co 00745)
- Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant
- Vult het technisch dossier permanent aan
- Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap
- Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces
- Voert een verwerkingstest uit
- Start het slijpproces op
- Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen
- Stuurt het bewerkingsproces bij indien nodig
- Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters
- Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen

● Slijpt elke steen met een grote fijngevoeligheid (co 00746)
- Voelt de specificaties van elke steen aan
- Voert fijn motorische handelingen uit
- Maakt de juiste combinatie van handelingen m.b.t. steen en bewerkingsmateriaal in functie van een optimale bewerking van elke steen

● Gaat om met hoogtechnologische machines (co 00747)
- Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
- Volgt strikt de planning op

● Interpreteren van de natuurlijke eigenschappen van de diamant tijdens het slijpproces (co 00748)
- Gebruikt een loep
- Gebruikt een microscoop
- Bekijkt de natuurlijke eigenschappen elke diamant
- Bekijkt de groeirichting van elke diamant
- Voert de juiste handelingen in functie van de groeirichting uit

● Voert herstellingen of aanpassingen uit op het bewerkingsmateriaal: Bewerken van defecte elementen - Bewerken van ontbrekende elementen - Op maat maken (B160301 Id25165-c/25166-c/25167-c)
- Analyseert het defect aan het bewerkingsmateriaal
- Herstelt fijne mechanische onderdelen van het bewerkingsmateriaal

● Geeft de technieken van het vak door (B160301 Id263-c)
- Volgt de vaardigheden van de collega’s op
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Doet suggesties voor opleiding
- Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de collega’s
- Stuurt bij indien nodig

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
● Basiskennis van werkpostorganisatie
● Kennis van kwaliteitsnormen
● Kennis van werking en bediening van de machines
● Kennis van werkgereedschappen
● Kennis van het lezen van technische tekeningen
● Kennis van gemmologie
● Kennis van tekentechnieken
● Kennis van kantoorsoftware
● Kennis van de slijprichting van diamanten
● Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
● Grondige kennis slijpproces en slijptypes van diamanten

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen scannen van de diamant
● Het kunnen instellen van de machine volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
● Het kunnen plaatsen van de diamant volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
● Het correct kunnen inpassen van de diamant in het verdeeltoestel in functie van de voorafgaande scanning
● Het kunnen opvolgen van het verdeelproces
● Het permanent kunnen aanvullen van het technisch dossier
● Het kunnen instellen van de machine volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant én volgens de gekozen vorm
● Het kunnen uitvoeren van een verwerkingstest
● Het kunnen controleren van de verwerkingsmethode van de machine
● Het kunnen opvolgen van het verwerkingsproces via interpretatie van parameters
● Het kunnen interpreteren van de gegevens van de scanning van de diamant
● Het kunnen plaatsen van de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap
● Het permanent kunnen controleren van het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces
● Het kunnen opstarten van het slijpproces
● Het kunnen controleren van de impact van de uitgevoerde handelingen
● Het permanent kunnen uitvoeren van controles op basis van vooraf bepaalde parameters
● Het kunnen uitvoeren van kwaliteitscontrole van de uitgevoerde bewerkingen
● Het kunnen aanvoelen van de specificaties van elke steen
● Het kunnen maken van de juiste combinatie van handelingen en steen én bewerkingsmateriaal in functie van een optimale bewerking van elke steen
● Het kunnen werken met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
● Het kunnen strikt opvolgen van de planning
● Het kunnen bekijken van de natuurlijke eigenschappen van elke diamant
● Het kunnen bekijken van de groeirichting van elke diamant
● Het kunnen uitvoeren van de juiste handelingen in functie van de groeirichting
● Het kunnen opvolgen van de vaardigheden van de medewerkers
● Het kunnen opvolgen van de ontwikkelingen in het vakgebied
● Het kunnen doen van suggesties voor opleiding
● Het kunnen geven van uitleg over de uitvoering van opdrachten
● Het kunnen zelf geven van het goede voorbeeld
● Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de collega’s
● Het kunnen analyseren van het defect aan het bewerkingsmateriaal

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen bijsturen van het bewerkingsproces indien nodig
● Het kunnen herstellen van fijne mechanische onderdelen van het bewerkingsmateriaal

Motorische vaardigheden

● Het kunnen opstarten en instellen van de machine
● Het kunnen uitvoeren van fijn motorische handelingen (slijpen van elke steen in combinatie met het juiste bewerkingsmateriaal en de juiste handelingen i.f.v. de groeirichting …)
● Het kunnen gebruiken van een loep
● Het kunnen gebruiken van een microscoop

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt uitgeoefend in een diamantslijpatelier.
● Het wordt uitsluitend uitgeoefend in een dag-systeem.
● Dit beroep wordt in een vrij eenvoudige, vertrouwde context uitgeoefend.
● Het slijpproces verschilt van steen tot steen
● Het werk wordt uitgevoerd in een licht lawaaierige omgeving.
● De werkcontext is gestructureerd met een belangrijke tijdsdruk en een permanent besef van de hoge kwaliteit van de afwerkingsgraad.
● Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk voor o.a. het doorgeven van kennis aan collega’s .

Handelingscontext

● Werkt onder een zeer grote vorm van concentratie rond de uitvoeringsvereisten
● Houdt steeds rekening met de vooropgestelde planning
● Werkt met de nodige flexibiliteit
● Communiceert doelgericht
● Werkt met verschillende collega’s in dezelfde ruimte
● Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
● Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen
● Is zich bewust van grote impact van zijn handelingen
● Volgt de evolutie van het verwerkingsproces op
● Houdt steeds rekening met het optimale rendement van de afgewerkte diamant

Autonomie

Is zelfstandig in
● het uitvoeren van het bewerkingsproces, de realisatie ervan en het indien nodig bijsturen van collega’s.

Is gebonden aan
● specifieke instructies, productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen.

Doet beroep op
● de productieverantwoordelijke bij probleemsituatie waar bijsturing van het bewerkingsproces vereist is.

Verantwoordelijkheid

● het bewerken van de diamant
● de kwaliteit van het afgewerkte product
● het juist inschatten van de productietijd van het bewerkingsproces
● het interpreteren en het accuraat uitvoeren van de planning
● het permanent bijhouden van het technisch dossier
● het voortdurend besef het vooropgesteld doel te bereiken
● het doorgeven van de technieken van het vak aan collega’s

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4