• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Diakon

Diakon

Course Information

De har desuden en faglig uddannelse som fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker.

Som uddannet diakon eller diakonisse har du mulighed for at arbejde på offentlige og private dag- eller døgninstitutioner, hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger og behandlingshjem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Diakoner og diakonisser er særligt uddannet omsorgs- og plejepersonale med en kirkelig uddannelse i diakoni.

Costs: 

Der opkræves deltagerbetaling på begge uddannelser.Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Provider Information

Provider Name: 
Diakonhøjskolen (Diakonhsk)
Provider Contact Info: 

Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Course location information:

DK04