• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Dediščinski in kulinarični turizem (Heritage and culinary tourism)

Dediščinski in kulinarični turizem (Heritage and culinary tourism)

Course Information

Do zaključka programa bodo študenti razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:
sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju turizma, managementa in marketinga;
poznavanje in razumevanje utemeljitve ter zgodovine turističnih, ekonomskih, managerskih in poslovnih ved in poslovno organizacijskih ved;
obvladovanje temeljnega znanja ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove uporabe v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
poznavanje in razumevanje turistične stroke in managementa turistične destinacije;
sposobnost iskanja novih informacij in njihove interpretacije ter umeščanja v kontekst turistične stroke;
reševanje konkretnih problemov upravljanja destinacije z uporabo ustreznih metod in postopkov;
načrtovanje, organiziranje in nadziranje odnosov in procesov družbenega in gospodarskega okolja na lokalni ravni s poudarkom na trajnostnem razvoju;
razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju;
uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v turizmu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
ERUDIO Visokošolsko središče (ERUDIO Center for Higher Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat@erudio.si
Spletni naslov: http://www.vps.erudio.si/
Telefon: (+386) 01/548-37 66

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani organizator trajnostnega turizma (VS) - diplomirana organizatorka trajnostnega turizma (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. org. traj. tur. (VS)

Awarding body:

ERUDIO Visokošolsko središče

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Litostrojska cesta 040, Ljubljana

Course location information:

Slovenija