• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Datorspēļu dizains un grafika - Prof. bak. studijas

Datorspēļu dizains un grafika - Prof. bak. studijas

Course Information

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

- Datorspēļu dizaina pamatnostādnes un izstrādes posmus.
- Mākslas un dizaina vēsturi.
- Grafikas dizaina pamatus.

Prot:

- Izveidot savu datorspēli.
- Veidot spēles grafiku un 3D modeļus.
- Publicēt savu datorspēli dažādās platformās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.; iestājpārbaudījums zīmēšanā.

Costs: 

840 EUR semestrī (pilna laika), 780 EUR semestrī (nepilna laika) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Ekonomikas un kultūras augstskola
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
20009053
sic@eka.edu.lv
www.eka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs dizainā (ar specializāciju datorspēļu dizainā); Grafikas dizainers