• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana - 1. līm. prof. studijas

Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām:

- Datorsistēmu un datortīklu administrators, vai
- Programmētājs.

Studiju programmas mērķis: - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu datorsistēmu un datortīklu administrēšanā, atbilstoši ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;

2. Sniegt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas veiksmīgi integrēties darba tirgū;

3. Nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, iesaistot studiju darbā vieslektorus, kuri varētu dalīties savā praktiskajā pieredzē;

4. Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu studentu pašizglītību un iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanā.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: programmēšanā, datu bāzu tehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē, operētājsistēmās, datortīklos un to administrēšanā, tīmekļa tehnoloģijās, projektu vadīšanā, saskarsmes kultūrā, ekonomikas pamatos, uzņēmējdarbības pamatos, darba tiesībās un darba aizsardzībā, tiesību pamatos, u.c., kā arī kādā no specializācijas moduļiem (pēc izvēles): servera administrēšana, progresīvās programmēšanas tehnoloģijas, WEB lapu izstrāde vai informācijas sistēmu izstrāde maziem uzņēmumiem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 - 2,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: latviešu valoda un svešvaloda (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda), vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā.

Costs: 

102 EUR mēnesī (dienas nodaļa); 93 EUR mēnesī (vakara nodaļa); 88 EUR mēnesī (neklātienes nodaļa) Elastīga atlaižu sistēma (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Juridiskā koledža
Provider Contact Info: 

Kronvalda bulvāris 1A, Rīga, LV-1010
67508005; 28665420
info@jk.lv
www.jk.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Datorsistēmu un datortīklu administrators

Reference Data

Qualification Awarded:
Programmētājs