• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Darba aizsardzība un drošība - Prof. mag. studijas

Darba aizsardzība un drošība - Prof. mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmam.

Profesionāli veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidot, analizēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā bez papildprasībām: Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Mežinženieris, Datorvadība un datorzinātne, Veterinārmedicīna, Mājas vide izglītībā, Ekonomika, Ainavu arhitektūra un plānošana, Lauksaimniecības inženierzinātne, Zemes ierīcība un mērniecība, Pārtikas produktu tehnoloģija, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Būvniecība, Lauksaimniecība, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Vide un ūdenssaimniecība, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Kokapstrāde, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta), Būvniecība (2.līmeņa).

Costs: 

850 EUR semestrī (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā; Darba aizsardzības vecākais speciālists