• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Dansk tegnsprog og tolkning

Dansk tegnsprog og tolkning

Course Information

Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen i tegnsprog og tolkning er først og fremmest en sproguddannelse i tegnsprog og dansk. Du skal selv have normal hørelse og normalt syn.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf- forløb for fremmedsprogede (GIF)Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danskeHvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen - UCC (UCC Tegnsprog)
Provider Contact Info: 

Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde

Course location information:

DK02