• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Dabas rekreācija - Mag. studijas

Dabas rekreācija - Mag. studijas

Course Information

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Šauļu universitāti (Lietuva).

Studiju programmas saturs:

bioloģijas aktuālās problēmas, Lauka pētījumu metodoloģija, Starpdisciplināro pētījumu priekšrocības, Dabas atpūtas stratēģija, Ekonomiskā bioloģija, Dabas terapija, Cilvēku drošība, Vides interpretācija un demonstrējumi.

Studiju programma dod iespēju:

uzlabot un nostiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un darbavietu radīšanu; attīstīt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabas rekreācijas jomā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabas rekreācijā; padziļināt ieskatu ekonomiski pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā.

Studiju programmas absolventiem būs iespējas:

- turpināt studijas doktorantūrā.
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds bioloģijā vai medicīnā, vai vides zinātnē, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijas, medicīnas, farmācijas vai veterinārmedicīnas jomā. Vismaz B2 līmeņa angļu valodas zināšanas saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1300 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā