• EQF Home Page Icon

Qualification: Cutting division operator ‘Garments, Ready-To-Wear Clothing and Furniture Upholstery’

Cutting division operator ‘Garments, Ready-To-Wear Clothing and Furniture Upholstery’

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (H240201 Id23274-c, H240901 Id23229-c)
- Leest de productieorder en/of technische fiche
- Leest codes en symbolen
- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
- Beoordeelt de netheid van de werkpost

● Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (H240201 Id15927-c, H240901 Id15916-c)
- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur
- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
- Controleert de werking van de machine/apparatuur
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

● Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id16526-c)

● Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id23590-c, H240901 Id15916-c)
- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
- Controleert de eigen bewerkingen

● Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …) (H240201 Id25922-c)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

● Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (H240201 Id18027-c)
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Vervangt onderdelen

● Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (H240901 Id6551-c)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
- Neemt een goede ergonomische houding aan
- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

Specifieke Activiteiten

● Voert de voorbereidende activiteiten uit (H240901 Id20998-c/23229-c/25296-c/297-c)
- Maakt (manueel of via computer) snijplannen
- Voorziet de werkpost van de te snijden stoffen
- Spreidt (manueel of machinaal) de verschillende lagen van de productiestof volgens het productieorder en de toegestane toleranties
- Snijdt de stoflagen op de juiste lengte af volgens het productieorder, spreidingsmethode en de toegestane toleranties

● Snijdt of stanst (manueel) onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering (H240901 Id14911-c/17209-c/20799-c/23186-c/23187-c/25255-c)
- Brengt het snijplan op de productiestof aan volgens de instructiefiche
- Snijdt de productiestof volgens het snijplan met de beschikbare manuele snijapparatuur
- Identificeert en sorteert de gesneden onderdelen

● Snijdt (automatisch ) onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering (H240901 Id14911-c/17209-c/23186-c)
- Voorziet de snijtafel van de te snijden productiestof
- Stuurt het snijplan elektronisch door naar de snijmachine
- IJkt de machine
- Raapt de gesneden onderdelen uit en/of bindt ze samen
- Identificeert en sorteert de gesneden onderdelen

● Controleert het uitzicht van het materiaal (ontbreken van plooi, uniformiteit van de tint, ...) en duidt de plaatsen met onregelmatigheden en fouten aan (H240901 Id1198-c)
- Duidt onregelmatigheden en fabricatiefouten aan
- Voorkomt dat de gebreken zich in de uitgesneden stukken bevinden
- Beoordeelt zintuiglijk de kwaliteit van de stof
- Onderscheidt kleuren (regelmatigheid, ...) van de stof
- Controleert de gesneden en gestanste stukken

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
● Basiskennis van kwaliteitsnormen
● Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
● Basiskennis van werkpostorganisatie
● Basiskennis van werking en bediening van de machine
● Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
● Kennis van productietechnieken kleding en confectie
● Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
● Kennis van het productieproces

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen lezen van de productieorder en/of technische fiche
● Het kunnen lezen van codes en symbolen
● Het kunnen beoordelen van de te verwerken/bewerken onderdelen en hulpgoederen
● Het kunnen manueel of computergestuurd instellen van parameters
● Het kunnen naleven van de veiligheidsnormen bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
● Het kunnen gebruiken van meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal
● Het zich kunnen houden aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
● Het kunnen beoordelen van de netheid van de werkpost
● Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur
● Het kunnen vervangen van onderdelen
● Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen controleren van eigen bewerkingen
● Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
● Het kunnen voorkomen van productieonderbrekingen en opstoppingen
● Het kunnen ondersteunen van medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

● Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine
● Het kunnen schoonhouden van de werkplek
● Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen
● Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur
● Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering
● Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
● De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
● Dit beroep wordt eerder in een zeer afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend
● De werkcontext is in zeker mate gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

● Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden
● De operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructies
● De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

Autonomie

Is zelfstandig in
● het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen, probeert problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op te lossen

Is gebonden aan
● zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende

Doet beroep op
● de leidinggevende bij het einde van de opdracht

Verantwoordelijkheid

● De operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering is verantwoordelijk voor een correcte, nauwkeurige en tijdige uitvoering van het werk en dit volgens de mondelinge en schriftelijke instructies van de leidinggevende. De operator dient de stoffen die hij/zij krijgt na te kijken op de kwaliteit. Indien hij/zij onregelmatigheden vaststelt, overlegt de operator hierover met de leidinggevende.
● De operator is verantwoordelijk voor: een werkpost te voorzien van de te snijden grondstoffen en gereedschap, het monteren van gereedschap en het instellen van een machine of een geselecteerd programma, het controleren van de kwaliteit van de stoffen, het opleggen van de stoffen volgens het productieorder, het uitsnijden van onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering volgens het snijplan, het identificeren en sorteren van de gesneden onderdelen, de registratie van de gegevens van de activiteiten, de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen, het ondersteunen van medewerkers productielijn kleding, confectie en meubelstoffering bij de start op de werkvloer

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3