• EQF Home Page Icon

Qualification: csecsemő-szülő kapcsolati konzulens

csecsemő-szülő kapcsolati konzulens

Qualification Information

A csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció szakirányú továbbképzési szakon végzettek

1. képesek: 

 • a csecsemő- és koragyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozási problémák és (regulációs) zavarok felismerésére;

 • a csecsemő- és koragyermekkori fejlődési zavarok és az erre ráépülő kapcsolati problémák differenciált felismerésére;

 • a komplex fejlődési és kapcsolati zavarokra irányuló intervenció célzott tervezésére;

 • a csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztikai módszerek gyakorlati alkalmazására
  a regulációs problémák felismerésében;

 • klasszikus szülő-csecsemő konzultáció gyakorlati alkalmazására a regulációs problémák javításában;

 • a családi intervenció és prevenció rendszerszemléleten és kapcsolati pszichológián alapuló tervezésére és alkalmazására. 

 2. alkalmasak: 

 • a csecsemő- és kisgyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozási problémákra vonatkozó konzultációra;

 • a csecsemő- és koragyermekkor speciális ellátás területein (korai fejlesztés, állami gondoskodás, egészségügyi ellátás stb.) a kapcsolati problémákra és zavarokra vonatkozó konzultációra; 

 • pedagógiai és egészségügyi ellátásban a csecsemő- és kisgyermekgondozásban dolgozó szakemberekkel való együttműködésre;

 • a saját szakterületükön a kapcsolatdiagnosztikai és konzultációs módszerek feltételeinek kialakítására;

 • a saját szakterületükön a kapcsolatdiagnosztikai és konzultációs módszerek differenciált alkalmazására;

 • a csecsemő-szülő konzultáció és kapcsolatdiagnosztika etikai szempontjainak gyakorlati alkalmazására.

 3. rendelkeznek:

 • a speciálisan a csecsemő- és koragyermekkori pszichológiai, szocializációs, családlélektani, kötődéselméleti és fejlődési pszichopatológiai elméleti alapismeretekkel;

 • a korai kapcsolati zavarok, a családi diszfunkciók és szocializációt befolyásoló környezeti kontextusok (média hatások, kulturális környezeti és szegénység) modern kutatási eredményeinek ismereteivel;

 • a koragyermekkori fejlődési és szabályozási problémák kezelésére kidolgozott klasszikus szülő-csecsemő konzultáció alapelveivel és gyakorlatával;

 • a komplex kapcsolatdiagnosztikai módszerek elméleti, gyakorlati és kutatási hátterének ismeretével és gyakorlatával;

 • a kapcsolatdiagnosztikához és csecsemő-szülő konzultációhoz szükséges kommunikációs és etikai ismeretekkel és készségekkel.

 

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education