• EQF Home Page Icon

Qualification: counselling psychologist

counselling psychologist

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva általános gyakorlati, egészségszolgáltatást ellátó pszichológiai segítséget nyújtsanak, megtalálva az érzelmek társas, munkahelyi, iskolai és fizikai egészséggel való kapcsolatát az adott kliens különböző életszakaszaiban, az élet különböző állomásait követve.

A szakirányú továbbképzés fókuszába a tipikus életstresszorok és azok a súlyos kimenetelek kerülnek, amivel a személy egyénileg, családban, csoportban és szervezetben egyaránt küzdhet. A tanácsadó szakpszichológusok segítik a személyt a fizikai, érzelmi és a mentális egészség javításában, a jóllét-érzésében, enyhítik a distressz érzését és oldják a krízist.

A tanácsadó szakpszichológus munkaterülete olyan problémák kezelését jelenti, mint különböző kapcsolati nehézségek, benne házassági és családi helyzetek, stressz-kezelés és megküzdés a negatív életeseményekkel, a személyes/társas alkalmazkodás nehézségeinek segítése, visszatérő kapcsolati nehézségek oldása, döntéshozatal a karrierről, a munkáról, az iskola-munka-nyugdíj átmeneteinek segítése, tehetséggondozás, tanulási és készségdeficitek kezelése, testi fogyatékosság, betegség vagy sérülésekhez való alkalmazkodás segítése, szervezeti problémák kezelése.

Így a tanácsadó szakpszichológusok segítséget tudnak nyújtani az életvezetési és -pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák, készségek:

A tanácsadó szakpszichológus

  - a tanácsadás eszközeivel a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tud nyújtani egyéni életvezetési problémák megoldásához, az életszerepek optimalizálásához, az emberi tanulás, kommunikáció, viselkedésváltozás, fejlődés elősegítéséhez;

  - alkalmas a hagyományos tanácsadási módszerek alkalmazása mellett egy új szemléletű, az egyének és csoportok döntéseit, problémakezelési kompetenciáját, konfliktusmegoldó önállóságát és önfejlesztő képességeit is felszínre hozó tanácsadási feladatkör ellátására, az életvezetés egészét átfogó, illetve specializációjának megfelelő területeken: a pályaválasztási és pályaváltási döntésekben, a pályafejlődés támogatásában, a különféle életvezetési krízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában;

  - munkája során képes megfelelő módszerekkel adekvát információk gyűjtésére a kliens szükségleteiről, képes interjúkkal, tesztekkel és a kezelés szempontjából releváns környezetben történő megfigyeléssel felmérni a klienst, ennek ismeretében képes elfogadható és megvalósítható célok lefektetésére, megfelelő intervenciós lehetőségek kidolgozására és végrehajtására, valamint olyan kritériumok megadására, amelyek segítségével a cél teljesülése később lemérhető;

  - csoporttal dolgozva felmérést végez interjúkkal, tesztekkel és a szolgáltatás célterületén történő megfigyeléssel, melyek mentén megfelelő intervenciós lehetőségek kidolgozását és végrehajtását valósítja meg;

  - szervezetet felmérő interjúkkal, kérdőívekkel, valamint egyéb olyan módszerekkel és technikákkal vizsgál, amelyek alkalmasak a szervezetnek a szolgáltatás célterületén történő tanulmányozására és megfelelő intervenciós lehetőségek kidolgozására és végrehajtására;

  - ismeri a tanácsadás folyamatát, tudatos a folyamat lépéseinek meghatározásában, tudja, mikor kell beavatkozni és milyen szinten;

  - feladata nem csak az aktuális résztvevőkkel való beavatkozás, hanem

a beavatkozásnak tágabb rendszerben való szemlélése, képes a pszichoedukációra;

  - pszichológiai véleményt tud készíteni adott formai és tartalmi szempontok alapján.

A tanácsadó szakpszichológus által használt eljárások között kiemelkedő:

  - az egyéni, családi és csoportos tanácsadás, az életmódváltás előkészítése (pl. műtét előtt, gyógykezelés, fontos döntés előkészítése), a krízisintervenció, katasztrófa- és traumakezelés, a terápiás motiváció kialakítása (pl. motivációs interjú),

a pszichológiai rendellenességek diagnózisához értékelő eljárások használata;

  - a multikulturális tanácsadás, tanácsadás a szervezetben, vezetői tanácsadás, tréning, programok/workshopok tartása (amik informálják az embereket a mentális betegségekről, az iskola, család, más kapcsolatok, a munkahely sajátosságairól, hogy a problémákat miként lehet megelőzni vagy időben kezelni, megelőzve a még nagyobb problémákat);

  - programterv és kezelési kimenetelek értékelése (pl. kliens fejlődése), szakmai szupervízió, tesztalkotás és -validálás, tudományos kutatás metódusának kidolgozása.

Személyes adottságok:

  - kommunikációja világos és egyértelmű;

  - ismeri saját kompetenciahatárait, szakmai szerepe van a kliens motiválásában, továbbirányításában megfelelő szakemberhez.

  

Alkalmazási területek:

A közszférában és a civil szférában:

  - a pedagógiai szakszolgálatok (pályaorientáció, tehetségkoordinátor, nevelési tanácsadás), családsegítő központok, speciális nevelőintézmények, felsőoktatási tanácsadók;

  - munkaügyi központok, regionális képző központok;

  - idős emberekkel foglalkozó intézmények, menekültügyi központok, fegyveres és rendvédelmi szervek, lelki segélyszolgálatok és drogambulanciák;

  - katasztrófa- és veszélyhelyzetek megoldásában a pszichológus szakemberek segítségét igénylő intézmények, valamint a munkaügyi szervezetekben dolgozó munkavállalási tanácsadók képzésével, továbbképzésével és az iskolai tanácsadó tanárok képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmények.

A szervezetfejlesztésben (tréningek, coaching, outplacement stb.):

  - kiválasztás-toborzásban, alkalmasságvizsgálatban, emberierőforrás-menedzsment területén, felnőttképzési területeken;

  - vállalkozóként pszichológiai tanácsadásban.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education