• EQF Home Page Icon

Qualification: Concrete mixer driver

Concrete mixer driver

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

Chauffeurs
● Plant de werkzaamheden (co 00871)
- Controleert persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …)
- Controleert voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, ….)
- Controleert ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, …..)
- Bepaalt/Controleert de reisweg

● Controleert het voertuig vooraf aan het vertrek (co 00872)
- Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
- Controleert de laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften
- Voorkomt criminaliteit en vervoer van illegale immigranten
- Controleert op diefstal van goederen

● Rijdt met het voertuig (co 00873)
- Past de straatcode correct toe
- Bestuurt het voertuig correct en volgens de regels
- Respecteert rij- en rusttijden
- Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
- Rijdt zuinig
- Rijdt defensief
- Stelt, bij pannes, de oorzaak vast
- Maakt correct gebruik van de analoge en digitale tachograaf

● Treedt op bij ongevallen (co 00874)
- Schat de situatie in
- Voorkomt erger
- Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, ….)
- Biedt eerste hulp
- Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
- Evacueert passagiers
- Gaat om met agressie van betrokken personen
- Vult een ongevallenformulier in

● Communiceert intern en extern (co 00875)
- Gebruikt GSM en boordcomputer
- Registreert de eigen werkzaamheden
- Communiceert met het bedrijf/collega’s
- Is klantvriendelijk (omgaan met klanten, …)
- Drukt zich voldoende in een vreemde taal uit, wanneer noodzakelijk

● Ziet toe op veiligheid en gezondheid (co 00876)
- Vermijdt fysieke risico’s (bij heffen en tillen van goederen,…)
- Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Kan omgaan met agressie van andere weggebruikers

Bouw
● Werkt in teamverband (co 00877)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00878)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00879)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, …), lawaai, brand en explosies
- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt energiestromen duurzaam
- Beperkt geluidshinder

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 00880)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00881)
- Ontvangt en begrijpt de opdracht
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde

● Werkt op hoogte (co 00882)
- Gebruikt ladders en platformen volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

Specifieke Activiteiten

● Bereidt de werken met de betonmixer voor (co 00883)
- Ontvangt en respecteert de veiligheidsvoorschriften van de bouwplaats
- Controleert het leveringsadres

● Controleert de betonmixer (co 00884)
- Voert de controles in stilstand uit aan de hand van een checklist
- Voert de controles bij het starten van de motor uit aan de hand van een checklist
- Controleert de netheid van de betonmixer

● Bereidt het laden van de betonmixer voor (co 00885)
- Vraagt de leveringsbon op en checkt die
- Meldt zich aan en stationeert de betonmixer
- Controleert de kuip

● Laadt de betonmixer (co 00886)
- Stelt het voertuig op onder de laadinstallatie
- Stelt het draaien van de kuip in
- Vult het waterreservoir
- Slaat vezels en hulpstoffen in
- Reinigt de buitenkant van de kuip
- Past de draaisnelheid van de kuip aan het vervoer aan

● Rondt de laadactiviteiten af (co 00887)
- Vergelijkt het te leveren beton met de gegevens op de leveringsbon
- Verifieert of het voertuig niet overladen werd
- Verplaatst en stationeert de betonmixer
- Spuit de vultrechter en het achterste gedeelte af

● Rijdt met een betonmixer (co 00888)
- Stapt veilig in en uit de cabine
- Bestuurt een betonmixer rekening houdend met de bewegende lading
- Volgt de uitgestippelde route binnen een beperkte tijdsduur
- Blijft toezicht houden op de bewegende lading en het functioneren van de betonmixer

● Vangt buitengewone omstandigheden op (co 00889)
- Reageert gepast als schadevrij werken niet gegarandeerd kan worden, wanneer er geen overeenkomst kan bereikt worden met de bouwplaatsverantwoordelijke, of als de betonmixer zich heeft vastgereden op de bouwplaats
- Reageert gepast bij oponthoud door ongevallen, panne, olieverlies of bij een moeilijk te vinden bouwplaats
- Reageert gepast bij lange wachttijden bij de bouwplaats
- Neemt contact op met de verantwoordelijke in de centrale
- Voert indien nodig een noodlediging uit

● Speelt in op de weersomstandigheden (co 00890)
- Neemt gepaste maatregelen in functie van de weersomstandigheden

● Levert de lading op de bouwplaats (co 00891)
- Controleert de toegang en toestand van de bouwplaats
- Schat de draagkracht van de ondergrond in
- Vergelijkt het geleverde product met de gegevens op de leveringsbon
- Wisselt de noodzakelijke informatie uit en voert controles uit met de bouwplaatsverantwoordelijke
- Voegt hulpstoffen en vezels toe aan het beton
- Voegt water toe
- Zorgt ervoor dat de lading zo snel mogelijk gelost kan worden
- Stelt het voertuig stabiel op
- Assisteert bij de eventuele opstelling van een betonpomp
- Monteert verlenggoten
- Bevochtigt de stortgoot en eventuele verlenggoten met water
- Past de draairichting en –snelheid van de kuip aan in functie van het lossen
- Lost het product en vermijdt ontmenging
- Staat in voor een vlotte communicatie met het bouwplaatspersoneel en/of klant
- Stelt de centrale op de hoogte bij lange wachttijden
- Registreert monsternames door derden
- Blijft toezicht houden op het de betonmixer

* Water toevoegen mag enkel op vraag van de klant. Dit moet vermeld worden op de leveringsbon met een handtekening van de klant. In dit geval vervalt het Benor-keurmerk.

● Rondt de leveringsactiviteiten af (co 00892)
- Past de draairichting en -snelheid van de kuip opnieuw aan
- Reageert als er restbeton in de kuip blijft
- Reinigt het achterste gedeelte van de mixer en de schuiven
- Controleert en vult de leveringsbon aan

● Verwerkt of verwijdert restproducten (co 00893)
- Verwerkt of stort restbeton
- Verwijdert of verwerkt spoelwater
- Verwijdert restproducten en afval

● Verzorgt en onderhoudt de betonmixer (co 00894)
- Tankt brandstof bij
- Houdt de cabine proper
- Volgt onderhoudsvoorschriften van de betonmixer op
- Neemt extra voorzorgsmaatregelen bij vorst
- Voert periodieke controles en onderhoud uit
- Reinigt de mengtrommel/mixerkuip dagelijks
- Onderhoudt de kuip periodiek
- Voert onderhoudswerken aan de trommelaandrijving uit
- Voert onderhoudswerkzaamheden aan de slangen uit
- Informeert de onderhoudsverantwoordelijke in de centrale

● Voert de administratieve taken uit (co 00895)
- Ontvangt en verwerkt de werkopdracht
- Int bij contante betalingen
- Houdt dagrapporten en rittenbladen bij en vult deze in
- Handelt zijn eigen administratie af

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
● Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
● Kennis van de (nationale en internationale) straatcode
● Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
● Kennis van de koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor
● Kennis van het optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen en overbrengingsverhoudingen
● Kennis van de technische kenmerken en de werking van de remsystemen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
● Kennis van de grenzen aan het gebruik van remmen en retarders
● Kennis van de op rijdende voertuigen werkende krachten
● Kennis van soorten verpakking en pallets
● Kennis van de voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet
● Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer:

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4