• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Complementary Programme for Pharmacists with a Foreign Degree II

Complementary Programme for Pharmacists with a Foreign Degree II

Course Information

Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som receptarie.

Kurspaketet har bunden studieordning och inga av de ingående kurserna är fristående, utan kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning.

I kompletteringsutbildningen för apotekare ges kursen Kompletterande farmaceutisk vetenskap I. Kompletterande farmaceutisk vetenskap I och II skiljer i nivå mellan apotekar- och receptarieutbildning. I övrigt är de ingående kurserna samma för apotekare och receptarier.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Uppsala University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Box 256 751 05 Uppsala, studentservice@uu.se, http://www.uu.se