• EQF Home Page Icon

Qualification: Clothing and ready-to-wear designer

Clothing and ready-to-wear designer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● De trends en gedragingen van gebruikers opsporen en productstalen, foto’s, … verzamelen om een database aan te leggen (B180501 Id17383-c)
- Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
- Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
- Verzamelt ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie
- Bedenkt een totaalbeeld (kleur, stijl,…)
- Volgt de technische verwerking van nieuwe materialen en producten op
- Volgt de innovaties rond nieuwe grondstoffen en technieken

● Een volledige of gedeeltelijke collectie ontwikkelen of uitdenken in de stijl van het merk en de gedefinieerde thema’s (B180501 Id25229-c)
- Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
- Kiest stijl en look
- Werkt het beeld uit in een collage
- Stelt het kleurenpallet samen
- Maakt kleuren-, stoffen- en toebehorenkaarten
- Bedenkt collectie-items die beantwoorden aan het marketingconcept

● De artistieke tekeningen van projecten/modellen realiseren (voorontwerpen, schetsen van de stilist,...) (B180501 Id25340-c)
- Maakt een schets
- Werkt de schets uit met tekenmaterialen en/of software

● Ontwerpen en technische schetsen maken en de kleurgamma’s van de nieuwe collectie bepalen (B180501 Id16931-c)
- Werkt elk collectie-item uit in een technische tekening
- Vertrekt van een bestaand basismodel of maakt een volledig nieuw model
- Geeft de kleurkeuze aan
- Werkt het ontwerp uit in details (borduursels, bedrukkingen, garen,…)
- Vult de tekening aan met technische specificaties voor de uitvoering van het item

● Materialen en toebehoren van het productgamma uitkiezen (garen, stof, sluitingen, ...) (B180501 Id17489-c)
- Kiest grondstoffen op basis van stalen
- Houdt rekening met de kenmerken (soepelheid, rekbaarheid, onderhoud,… ) en de kwaliteit van een grondstof
- Past de keuze van materialen aan op basis van de vaststellingen vanuit een eerste product-evaluatie
- Verwerkt modelaanpassingen in het technische dossier of tekening

● De samenstelling (materiaal, accessoires, kleuren, …) en technische productiekenmerken van het model bepalen (B180501 Id3335-c)
- Gebruikt specifieke designsoftware
- Noteert maten, toebehoren en afwerkingstechnieken om een patroon te laten maken
- Herkent de verschillende patroondelen van een kleding- en confectieartikel
- Houdt rekening met de uitwerking van een 3-dimensionaal product in een 2-dimensionale tekening en/of patroon
- Houdt alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product bij in een dossier

● De vervaardigde modellen of prototypes artistiek en technisch vergelijken met de schetsen en de materiaalkeuze evalueren (B180501 Id10953-c)
- Beoordeelt het model esthetisch (voldoet het model aan het vooropgestelde ontwerp,...)
- Beoordeelt de mate waarin het prototype afwijkt (pasvorm, kwaliteit,…) van de oorspronkelijke tekening
- Doet voorstellen van wijzigingen in het patroon, de verwerking en/of het materiaalgebruik die nodig zijn om te voldoen aan het vooropgestelde ontwerp

● De kosten van het productengamma van de collectie evalueren (B180501 Id11007-c)
- Houdt rekening met het stof- en materialenverbruik om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant
- Schat de kosten in in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant
- Houdt rekening met de prijs-kwaliteit verhouding in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant
- Houdt rekening de financiële haalbaarheid in functie van de commercialisering van het model
- Houdt rekening met het succes van de collectie
- Zorgt voor een gezonde balans tussen het creatieve en financiële aspect

● De modelcatalogus helpen samenstellen (schetsen, aangevuld met stalen, kleurengamma’s, technische aantekeningen, …) (B180501 Id16888-c)
- Stelt de afgewerkte producten visueel voor
- Gebruikt multimedia om het model voor te stellen

● De collectie aan verschillende deelnemers toelichten tijdens de presentatie, defilés, showroom,… (B180501 Id11339-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Overlegt met de marketingafdeling over het organiseren van fotosessies, mode defilés en standen op beurzen
- Bepaalt de algemene sfeer van het gebeuren (muziek, locatie, …)

● Is nauw betrokken bij de realisatie van het model of de productvormen (B180501 Id25297-c)
- Maakt gebruik van de courante assemblagetechnieken

● Beheert het archief van vorige kleding- en confectieartikelen (co 00749)

● Begeleidt de medewerkers in het creatieproces (co 00750)
- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
- Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Stuurt het creatieproces bij indien nodig
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Doet voorstellen voor opleiding

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van marketing in de modewereld
● Basiskennis van managementtechnieken in de modewereld
● Basiskennis van milieuwetgeving in de modewereld
● Basiskennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
● Kennis van matentabellen
● Kennis van eigenschappen van kleuren
● Kennis van mode en kledingstijlen
● Kennis van technieken om een model uit te werken
● Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
● Kennis van designsoftware
● Kennis van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen
● Kennis van kantoorsoftware
● Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
● Kennis van pasvormverbetering
● Kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
● Kennis van patroontekentechnieken
● Kennis van assemblagetechnieken
● Kennis van projectmanagement
● Kennis van commerciële technieken
● Kennis van commerciële distributiekanalen
● Kennis van presentatietechnieken
● Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
● Kennis rond omgang met diverse afdelingen
● Kennis van trendanalyse
● Kennis van Frans en Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen analyseren van de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
● Het kunnen bestuderen van trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
● Het kunnen verzamelen van ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie
● Het kunnen bedenken van een totaalbeeld (kleur, stijl,…)
● Het kunnen opvolgen van de technische verwerking van nieuwe materialen en producten
● Het kunnen volgen van de innovaties rond nieuwe grondstoffen en technieken
● Het kunnen verzamelen van informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
● Het kunnen kiezen van een stijl en look
● Het kunnen uitwerken van het beeld in een collage
● Het kunnen samenstellen van het kleurenpallet
● Het kunnen maken van kleuren-, stoffen- en toebehorenkaarten
● Het kunnen bedenken van collectie-items die beantwoorden aan het marketingconcept
● Het kunnen maken van een schets
● Het kunnen uitwerken van de schets met tekenmaterialen en/of software
● Het kunnen uitwerken van elk collectie-item in een technische tekening
● Het kunnen vertrekken van een bestaand basismodel of maken van een volledig nieuw model
● Het kunnen aangeven van de kleurkeuze
● Het kunnen uitwerken van het ontwerp in details (borduursels, bedrukkingen, garen,…)
● Het kunnen aanvullen van de tekening met technische specificaties voor de uitvoering van het item
● Het kunnen kiezen van grondstoffen op basis van stalen
● Het kunnen rekening houden met de kenmerken (soepelheid, rekbaarheid, onderhoud,… ) en de
● waliteit van een grondstof
● Het kunnen verwerken van modelaanpassingen in het technische dossier of tekening
● Het kunnen gebruiken van specifieke designsoftware
● Het kunnen herkennen van de verschillende patroondelen van een kleding- en confectieartikel
● Het kunnen rekening houden met de uitwerking van een 3-dimensionaal product in een 2-dimensionale tekening en/of patroon
● Het kunnen esthetisch beoordelen (voldoet het model aan het vooropgestelde ontwerp,...) van het model
● Het kunnen schatten van de kosten in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant
● Het kunnen rekening houden met de prijs-kwaliteit verhouding in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant
● Het kunnen rekening houden met de financiële haalbaarheid in functie van de commercialisering van het model
● Het kunnen rekening houden met het succes van de collectie
● Het kunnen zorgen voor een gezonde balans tussen het creatieve en financiële aspect
● Het kunnen rekening houden met het stof- en materialenverbruik om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant
● Het kunnen visueel voorstellen van de afgewerkte producten
● Het kunnen gebruiken van multimedia om het model voor te stellen
● Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
● Het kunnen overleggen met de marketingafdeling over het organiseren van fotosessies, mode defilés en standen op beurzen
● Het kunnen bepalen van de algemene sfeer van het gebeuren (muziek, locatie, ….)
● Het kunnen gebruik maken van de courante assemblagetechnieken
● Het kunnen opvolgen van de vaardigheden van de medewerkers
● Het kunnen geven van uitleg over de uitvoering van opdrachten
● Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
● Het kunnen opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied
● Het kunnen doen van voorstellen voor opleiding

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen aanpassen van de keuze van materialen op basis van de vaststellingen vanuit een eerste product-evaluatie
● Het kunnen beoordelen van de mate waarin het prototype afwijkt (pasvorm, kwaliteit, …) van de
● orspronkelijke tekening
● Het

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5