• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Cleaning Technician, SQ

Cleaning Technician, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- hallitsee monipuolisesti käytännön siivoustyön
- tuntee organisaationsa arvot, toiminta-ajatuksen ja liikeidean
- on perehtynyt erilaisiin johtamismenetelmiin, -tyyleihin ja -tapoihin
- tuntee vastuualueensa asiakaskohteiden toiminnan ja tavoitteet
- vastaa omasta ja henkilöstönsä työn laadusta sekä ymmärtää hyvän palvelun merkityksen
- hyödyntää asiakas- ja työyhteisöpalautetta toiminnassaan ja antaa henkilöstölleen palautetta
- hallitsee vastuualueensa henkilöstöhallinnon tehtävät, tietää tavat hankkia henkilöstöä ja tuntee keskeisen työlainsäädännön
- osaa laatia perehdyttämissuunnitelman ja käyttää ammattitietämystään henkilöstön perehdyttämisessä, ohjaamisessa ja opastamisessa
- kannustaa henkilöstöä toimimaan asiakaskeskeisesti, joustavasti ja tuloksellisesti
- arvioi ja kehittää omaa ja henkilöstönsä työtä ja palvelun laatua
- huolehtii omalta osaltaan laatujärjestelmän toteutumisesta ja osallistuu organisaationsa kehittämishankkeisiin
- suunnittelee ja kehittää siivous- ja oheispalveluja yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstönsä kanssa
- osaa hinnoitella palvelut ja markkinoida siivous- ja oheispalveluja asiakkaille
- tuntee siivoustyön mitoitusjärjestelmät ja osaa tehdä asiakaskohteiden työohjeet ja laatukuvaukset
- hallitsee tilasuunnittelun/rakennussuunnittelun perusteet ja osaa arvioida rakennuksen siivottavuuteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa käyttää talouden tunnuslukuja toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä
- tuntee budjetoinnin ja kustannuslaskennan sekä pystyy vastaamaan organisaationsa hankintasuunnitelmista ja hankinnoista
- hallitsee kokous- ja neuvottelukäytännön, viestii luontevasti suullisesti ja kirjallisesti
- osaa käyttää työssään tietotekniikkaa
- hallitsee valitsemansa osan tiedot ja taidot

Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä siivousalan työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
03.10.16
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Jyväskylän aikuisopisto
Provider Contact Info: 

aikuisopisto@jao.fi
040 341 6412
040 341 5055
PL 472, 40101, JYVÄSKYLÄ
Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ

Course Locations

Reference Data

Course address:

Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ