• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Civilno in gospodarsko pravo (Civil and business law)

Civilno in gospodarsko pravo (Civil and business law)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo je zasnovan interdisciplinarno in v celoti sledi domačim in mednarodnim pravnim smernicam ter tako študentom zagotavlja strokovno podlago za učinkovito in sistematično poglabljanje pridobljenega znanja na tretji stopnji. Program nudi študentom potrebna teoretična in praktična poglobljena znanja za reševanje konkretnih strokovnih problemov v pravni praksi, hkrati pa jih uvaja tudi v raziskovanje in razvoj. Civilno pravo in gospodarsko pravo sta pravni področji, ki obsegata širok spekter pravniških opravil, vse od pravosodja, preko nepremičninskega posredovanja do gospodarstva. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo je zastavljen na način, da pokriva tiste teme s teh dveh širokih pravnih področij, ki jih na prvi stopnji študija prava že po naravi stvari ni mogoče dovolj poglobljeno obravnavati oziroma tisto tematiko, ki jo program prve stopnje zaradi svoje usmerjenosti v temeljne institute ne obravnava. Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju civilnega in gospodarskega prava. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (Pravo (38).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (Družbene vede (31) ter Poslovne in upravne vede (34)) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod v civilno pravo (8 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Konačan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (vsa ostala ISCED področja) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 24 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Uvod v civilno pravo (8 ECTS) in Finančno pravo (8ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij (Družbene vede (31) ter Poslovne in upravne vede (34)), sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004 ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod v civilno pravo (8 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končano študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih področij (Družbene vede (31) ter Poslovne in upravne vede (34)) ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred
vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod v civilno pravo (8 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih področij (vsa ostala ISCED področja) ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 24 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Uvod v civilno pravo (8 ECTS) in Finančno pravo (8 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela – do 40% točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju – do 60 % točk (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata/ke nad oceno 5,0 daje eno točko).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja pravo, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA PREHOD: Študent, ki želi prenehati s svojim izobraževanjem v študijskem programu druge stopnje, druge fakultete v katerega se je vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu Civilno in gospodarsko pravo, mu fakulteta prizna vse ali del
obveznosti, ki jih je že opravil v prejšnjem študijskem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije iz ustreznega strokovnega področja pravo, ki se mu ob vpisu prizna 60 kreditnih točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@epf.nova-uni.si
Spletni naslov: www.evro-pf.si
Telefon: (+386) 05/338 44 02

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister civilnega in gospodarskega prava - magistrica civilnega in gospodarskega prava
Other Qualification Awarded Term:

mag. civ. in gosp. prav.

Awarding body:

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mestni trg 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Žanova ulica 003, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Delpinova ulica 018B, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija