• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Child Minder, FQ

Child Minder, FQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa toimia kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti ammatillisessa vuorovaikutuksessa lasten ja heidän perheidensä kanssa
- noudattaa varhaiskasvatuksen arvoja ja eettisiä periaatteita
- työskentelee vastuullisesti ja toimii tasa-arvoisesti yhteistyöverkostoissa
- osaa suunnitella tavoitteellista varhaiskasvatusta ja toimia ammatillisesti omassa työssään
- toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta
- huolehtii lapsen perustarpeista ja osaa tukea lapsen kielellistä kehitystä ja ilmaisua
- osaa huolehtia perhepäiväkodin turvallisuudesta, puhtaudesta ja tilojen asianmukaisuudesta
- huolehtii lasten päivittäisestä hygieniasta ja puhtaudesta sekä valmistaa terveellistä ja turvallista ruokaa lapsille
- toimii asianmukaisesti lapsen sairaus- ja tapaturmatilanteissa
- osaa toimia varhaiserityiskasvatuksen tietoperustan mukaisesti
- toimii yhteistyössä lapsen kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa sekä käyttää kuntouttavaa työotetta
- arvioi jatkuvasti omaa työtään ja kehittää toimintaansa arvioinnin pohjalta
- Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen -tutkinnon osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa ottaa huomioon vähemmistökulttuurien arvoja ja toimintatapoja sekä toimia erilaisista kulttuureista tulevien perheiden ja lasten kanssa.
- Yrittäjänä toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa arvioida omia ominaisuuksiaan yrittäjänä ja kehittää valmiuksiaan toimia alalla sekä laatia liiketoimintasuunnitelman yritykselleen.
Tutkintoon voi sisältyä valinnaisena myös tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, joka luontevasti täydentää perhepäivähoitajan ammattitutkintoa ja työelämän tarpeita.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa perhepäiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58.00

Provider Information

Provider Name: 
Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstad, Sofiedahlsgatan
Provider Contact Info: 

06 324 2010
06 324 2000
Sofiedahlsgatan 20, 68600, JAKOBSTAD
Sofiedahlsgatan 20, 68600, PIETARSAARI
06 324 2010
06 324 2000
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA

Course Locations

Reference Data

Course address:

Sofiedahlsgatan 20, 68600, JAKOBSTAD
Sofiedahlsgatan 20, 68600, PIETARSAARI
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA