• EQF Home Page Icon

Qualification: Cashier

Cashier

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Gaat professioneel om met klanten (D110601 Id17964-c, D150501 Id17165-c/21154-c)
- Verwelkomt de klant professioneel
- Toont een uitnodigende lichaamshouding
- Maakt oogcontact
- Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken
- Vermijdt conflicten met klanten
- Behandelt klachten van klanten volgens bedrijfseigen procedures
- Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures
- Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving
- Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie
- Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures
- Past zich aan de bedrijfscultuur aan
- Stelt zich empathisch op ten opzichte van klanten
- Informeert de klant over de diensten bij verkoop
- Demonstreert of toont artikels

● Ontvangt betalingen en bedient de kassa (D150501 Id17906-c/18044-c/18118-c/9357-c)
- Controleert de kassa bij het begin van de werkdag en telt bij sluiting
- Vermijdt kassaverschillen
- Bedient het kassa- en/of registratiesysteem op een klantgerichte manier
- Verwijdert/deactiveert diefstalbeveiliging
- Registreert correct de verkoopprijs en de bijkomende kosten
- Zoekt klantengegevens op
- Past klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen correct toe
- Informeert de klant over de verschillende betalingsmogelijkheden
- Handelt de verschillende betalingsmogelijkheden op een correcte manier af
- Maakt een BTW- bon of factuur volgens de wettelijke normen
- Reageert adequaat op fraudepogingen
- Start en sluit het kassa- en/of registratiesysteem
- Geeft correct wisselgeld weer
- Lost eenvoudige technische storingen op
- Verpakt de artikels volgens het gebruik, hun aard of bestemming
- Volgt het verkoopproces op (offerte, bestelling, levering en plaatsing, facturatie)

Specifieke Activiteiten

● Verwerkt de producten aan de kassa op een snelle wijze (co 00431)
- Scant prijzen in
- Deactiveert beveiliging
- Weet verschillende producten op een correcte wijze te hanteren
- Toont inzicht in het op een efficiënte wijze teruggeven van wisselgeld
- Houdt de eigen werkomgeving netjes
- Houdt zich op de hoogte van recente ontwikkelingen in het productgamma
- Stelt prioriteiten (onvoorziene leveringen, onverwachte klantenstromen,…)
- Sorteert geld
- Staat langdurig rechtop of zit
- Heft en tilt zware lasten op een ergonomische manier

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis Frans: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
● Basiskennis Engels: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
● Basiskennis van handelsrecht
● Basiskennis van informatica
● Basiskennis van de producten en hun toepassingen voor de courante sectoren (voeding, fashion, multimedia en doe-het-zelf…)
● Basiskennis van handelswetgeving
● Basiskennis van typologie van klanten of consumenten
● Basiskennis van winkelgedrag (wanneer en waar winkelen mensen, ...)
● Basiskennis van prijsbepaling en BTW
● Basiskennis van winkelorganisatie en verantwoordelijksdomeinen
● Kennis van conflicthantering
● Kennis van principes van klantvriendelijkheid
● Kennis van betaalmiddelen (werking, geldigheid,...)
● Kennis van inningsprocedures
● Kennis van wet- en regelgeving ivm diefstalpreventie: rechten van personeel en van klant
● Kennis van profiel van diefstalgevoeligheid winkel en producten
● Kennis van technieken voor diefstalpreventie
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van schoonmaakmiddelen en -technieken
● Kennis van scantechnieken
● Kennis van milieu-,veiligheids- en hygiëne voorschriften voor de organisatie

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen professioneel verwelkomen van de klant
● Het zich kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur
● Het kunnen detecteren van verdachte klanten
● Het zich kunnen empathisch opstellen ten opzichte van klanten
● Het zich kunnen op de hoogte houden van recente ontwikkelingen in het productgamma
● Het kunnen informeren van de klant over de diensten bij verkoop (herstel, levering, gratis krediet, getrouwheidskaart, ...)
● Het kunnen controleren van de kassa bij het begin van de werkdag en tellen bij sluiting
● Het kunnen correct toepassen van klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen
● Het kunnen afhandelen van de verschillende betalingsmogelijkheden
● Het kunnen maken van een BTW- bon of factuur

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen oplossen van eventuele klachten
● Het kunnen adequaat reageren op diefstalpogingen
● Het kunnen prioriteiten stellen (onvoorziene leveringen, onverwachte klantenstromen,…)
● Het kunnen vermijden van kassaverschillen
● Het kunnen behandelen van klachten van klanten volgens bedrijfsinterne procedures
● Het kunnen oplossen van eenvoudige technische storingen van het kassa- en/of registratiesysteem
● Het kunnen vermijden van conflicten met klanten

Motorische vaardigheden

● Het snel kunnen inscannen
● Het snel kunnen verwijderen/desactiveren van diefstalbeveiliging
● Het snel kunnen sorteren van geld
● Het kunnen demonstreren of tonen van artikels
● Het kunnen bedienen van het kassa- en/of registratiesysteem
● Het kunnen in- en verpakken van de artikels volgens het gebruik, hun aard of bestemming
● Het kunnen langdurig rechtop staan of zitten
● Het kunnen ergonomisch heffen en tillen van zware lasten

Omgevingscontext

● Werkt in een supermarkt (voeding, speciaalzaak, doe-het-zelfzaak), winkels (textiel, muziek, ...), ticketverkoop (theater, bioscoop, ...), plaatsen waar tol wordt betaald (parking, snelweg, ...).
● omstandigheden kunnen variëren volgens drukte, seizoenen, weeromstandigheden, feestdagen,...
● komt in contact met verschillende soorten klanten
● De winkel kan zich zowel in eentalig als meertalige regio’s bevinden (toeristische centra, Brussel en omgeving).
● werkt ook ’s avonds en in het weekend.
● wordt geconfronteerd met zeer wisselende klantenstromen en tijdsdruk.

Handelingscontext

● werkt met grote bedragen.
● De informatiseringsgraad van de kassa’s kan verschillen.
● Moet bederfbare/waardevolle producten met bijzondere voorzichtigheid behandelen.
● Moet nauwkeurig omgaan met geld, betalingen en de bijhorende documenten.
● Moet de nodige zelfbeheersing in geval van diefstal en/of klachten aan de dag leggen.
● Is meebepalend voor het imago en de commerciële resultaten van de winkel.
● Vereist extra aandacht voor nauwkeurigheid en snelheid bij piekmomenten.

Autonomie

Is zelfstandig in
● de voortgang van het eigen werk

Is gebonden aan
● interne afspraken, bedrijfsprocedures en regelgeving bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Doet beroep op
● de verantwoordelijke bij voor hem/haar onoplosbare problemen

Verantwoordelijkheid

● Professionele omgang met klanten
● Ontvangen betalingen en een bediende kassa
● Kassa zonder kassaverschillen

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3