• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Cargo Handling, SQ

Cargo Handling, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- ymmärtää satamatyön kokonaisuuden
- osaa suunnitella, organisoida ja johtaa lastinkäsittelyä satamassa
- on riittävän kielitaitoinen keskustellessaan laivan henkilöstön kanssa
- osaa raportoida lastinkäsittelyä ja arvioida toimintaa
- hallitsee alan lainsäädännön ja sopimukset
- osaa toimia esimiehenä ja kehittää työyhteisöä
- osaa arvioida omaa työtään
- huolinta-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa tuonti- ja vientikaupan periaatteet, huolitsijan tehtävät sekä vastuut ja dokumentoinnin. Hän hallitsee kansainvälisten toimitusten kustannusten muodostumisperiaatteet eri kuljetusmuodoilla.
- laivanselvitys-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa laivanselvityksen perusteet. Hän osaa tehdä vaaditut dokumentit ja työskennellä eri toimijoiden kanssa.
-varastotoiminnot-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa seurata varastoprosessien toimivuutta sekä ohjata ja kehittää va-rastotoimintaa
-yrittäjyys-osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa arvioida omia valmiuksiaan yrittäjyyteen. Hän osaa tarkastella yrityksen aloittamisen ja yrittäjänä toiminnan mahdollisuuksia, riskejä ja vaatimuksia.

Tutkinnon suorittaja voi työskennellä lastinkäsittelyalan työnjohdossa satamissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
03.04.17

Provider Information

Provider Name: 
WinNova, Rauma
Provider Contact Info: 

Satamakatu 19, 26100, RAUMA
+358 44 455 8600

Course Locations

Reference Data

Course address:

Satamakatu 19, 26100, RAUMA