• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Business Administration and Service Management

Business Administration and Service Management

Course Information

Du studerer erhvervsøkonomiske fag med udgangspunkt i turistbranchen, servicebranchen eller kulturlivet, og du lærer at lede servicevirksomheder både i Danmark og udlandet.Efter at have færdiggjort bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en relevant kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som administrator eller projektleder i turistindustrien, hotel- og restaurantbranchen eller i andre kulturinstitutioner.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen, der er engelsksproget, giver dig en bred viden om kultur, samfund og handel, og du får undervisning i bl.a. forbrugskultur, turisme, makroøkonomi, logistik og organisationsteori.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen Business Administration and Service Management skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er engelsk A, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)
Provider Contact Info: 

Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg

Course location information:

DK02