• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Building courses to be accepted to the final 60 hp in the career counselling program

Building courses to be accepted to the final 60 hp in the career counselling program

Course Information

Kurspaketet är avsett för personer som redan har en lärarutbildning om minst 180hp eller annan examen av relevans för studie- och yrkesvägledning (se behörighetskrav nedan). Efter godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans. Studenten måste vara godkänd i de överbryggande kurserna för att få fortsätta studierna. Dessa tre terminer leder till Studie- och yrkesvägledarexamen. Utbildningen ligger på grundnivå, ej nybörjare.

Under sista terminen ingår praktik i 8 veckor. Studenten ska ordna sin praktikplats själv och vid praktikplatsen ha en handledare som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det går inte att tillgodoräkna praktikperioden genom att åberopa arbete som obehörig vägledare. Praktikperioden innefattar bland annat användning av karriärteorier, vägledningsmetoder och modeller som ingår i utbildningen.

Överbryggande kurser inom kurspaketet:
6SY033 Introduktion till Studie- och yrkesvägledning 12,5 hp
6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 hp
6SY035 Samhällsvetenskap 10 hp

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Umeå University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Umeå universitet 901 87 UMEÅ, umea.universitet@umu.se, http://www.umu.se/