• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bryggeriteknik

Bryggeriteknik

Course Information

BryggeriteknikutbildningEn utbildning i bryggeriteknik ger dig möjlighet att arbeta inom en spännande och kunskapsintensiv bransch.Det är en bred yrkesutbildning som ger den kompetens bryggerierna efterfrågar.Utbildningen tillgodoser ett stort behov inom branschen. Därför har våra studenter hög anställningsbarhet efter examen.Studenten får lära sig och utveckla de teoretiska och praktiska kunskaperna i öltillverkning. Utbildningen ger även kunskaper som är användbara vid mälteri-arbete, liksom grundkunskaper i laboratoriearbete. Det ingår även moment som är specifikt inriktade på mikrobryggeri (bryggning i liten skala). Samtliga stora bryggerier har medverkat i utvecklingen av utbildningen, vilket innebär att de är intresserade av den kompetens som blir tillgänglig. Exempel på samarbetspartners är Spendrups, Carlsbergs, Åbro, Oppigårds, Eskilstuna ölkultur, Dugges, Göteborg Nya bryggeri och branschorganisationen Sveriges Bryggerier.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-07-01

Provider Information

Provider Name: 
Västerbergslagens utbildningsförbund - Teknik
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Västerbergslagens utbildningsförbund - Teknik, Box 830 77128 Ludvika, info@vbu.ludvika.se, www.vbu.se