• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Broker economists program, Real Estate and Finance

Broker economists program, Real Estate and Finance

Course Information

Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-09-02

Provider Information

Provider Name: 
University West
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Högskolan Väst 461 86 TROLLHÄTTAN, registrator@hv.se, http://www.hv.se/