• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bolničar-negovalec

Bolničar-negovalec

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
ugotavljanje potreb stanovalcev, načrtovanje, izvedbo in analizo negovalnih postopkov;
pomoč pri življenjski aktivnosti: dihanja, prehranjevanja in pitja, izločanja in odvajanja, gibanja, spanja in počitka, oblačenja in slačenja, osebne higiene, vzdrževanje normalne telesne temperature;
dokumentiranje in poročanje v negi in oskrbi;
prepoznavanje in ukrepanje ob poškodbah in nenadnih obolenjih;
nego in oskrbo pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti;
spremljanje umirajočega in oskrbo umrlega;
prepoznavanje, razumevanje in preprečevanje prenosa in širjenja infekcij;
ravnanje v skladu z zdravim načinom življenja in načeli ergonomije;
delovanje v skladu s pravili zdrave prehrane in prehranjevanja.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: szslj@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://szslj.si/
Telefon: (+386) 01 300 16 11

Course Locations

Reference Data

Course address:

Poljanska cesta 61
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija