• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bioznanosti (Biosciences)

Bioznanosti (Biosciences)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni doktorski študijski program združuje znanje in izkušnje znanstvenih področij agronomije, biologije, bioinformatike, biotehnologije, ekonomike naravnih virov, upravljanja gozdnih sistemov, hortikulture, krajinske arhitekture, lesa in biokompozitov, nanoznanosti, prehrane, tehniških sistemov v biotehniki, varstva naravne dediščine, znanosti o celici, znanosti o živalih in živilstva. Program izvajajo štiri članice Univerze v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem.
POGOJ ZA VPIS: Končana študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
MERILO ZA OMEJITEV: Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki
MERILO ZA OMEJITEV: Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) - 2 točki
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju - Povprečna ocena študija (brez ocene diplome). Način izračuna preverite v razpisu za vpis.
MERILO ZA OMEJITEV: Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobis tip 1.01-, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorsko delo 5 točk, soavtorstvo 2 točki).
MERILO ZA OMEJITEV: Nagrade povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fe-dekanat@fe.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fe.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 4768 411

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 028, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 025, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica Slavka Gruma 063, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 006, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pot pomorščakov 004, Piran

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Partizanska cesta 004, Sežana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija