• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biotehnologija (Biotechnology)

Biotehnologija (Biotechnology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljna naravoslovna znanja nadgrajena s specifičnimi biotehnološkimi vsebinami bodo omogočila izobrazbo diplomantu študija biotehnologije, ki bo ustrezala potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah ter vključevanje v drugostopenjske magistrske programe. Biotehnologi bodo usposobljeni za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter bodo imeli znanja in veščine potrebne za samostojno obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov v kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, zdravstvu ter varstvu okolja. Za biotehnologijo so značilni tesna povezava z znanostjo, hiter razvoj inovacij, multidisciplinarnost in možnost razvoja tudi v majhnem podjetniškem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@bf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.bf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 320 30 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani biotehnolog (UN) - diplomirana biotehnologinja(UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. bioteh. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija