• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bionika v tehniki (Bionics in Engineering)

Bionika v tehniki (Bionics in Engineering)

Course Information

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti diplomante z interdisciplinarnim znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe resursov. Po opravljenem študiju se bodo lahko vključili v delovni proces v gospodarske organizacije, v zasebna in javna podjetja, v upravo ali nadaljevali študij. Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje. Program je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu študent pridobi temeljna strokovno teoretična znanja naravoslovja. V drugem delu teoretična znanja nadgradi s strokovnimi znanji tehnike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem, izbirnem delu, pa se odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljena poklicna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena splošna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen zaključni izpit pred 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen zaključni izpit po 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 točk).

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visoka šola na Ptuju (College of Ptuj )
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info-vsp@scptuj.si
Spletni naslov: http://vsp.scptuj.si/
Telefon: (+386) 02 / 78 71 829

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir bionike (VS) - diplomirana inženirka bionike (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. bion. (VS)

Awarding body:

Visoka šola na Ptuju

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vičava 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija