• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biomedicina (Biomedicine)

Biomedicina (Biomedicine)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni doktorski študijski program izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Medicinska fakulteta, Veterinarska fakulteta ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov. Temeljni cilj programa je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za posamezna znanstvena področja. Program je interdisciplinaren in namenjen poglobitvi znanj področij biokemije in molekularne biologije, farmacije, genetike, javnega zdravja, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine, klinične in temeljne medicine, mikrobiologije, nevroznanosti, toksikologije in veterinarske medicine. Po končanem študiju bo doktorand sposoben za kreativno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje znanstvenih problemov bodočih delodajalcev. Pridobil bo sposobnost razumevanja in kritične presoje pri razreševanju zahtevnih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj. Usposobljen bo za kreativno ter samostojno obravnavo znanstveno-raziskovalnega problema, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih raziskovalnih metod in prenosa novih tehnologij in znanja v prakso. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končana študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program. Kandidatom Programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program druge stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega oziroma magistrskega dela. (Obvezno poslati dokazilo.)
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena pri študiju 2. stopnje ali povprečna ocena na enovitem magistrskem študijskem programu, ovrednotenem s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem študiju (brez ocene diplomskega dela oziroma magistrskega dela). (Obvezno poslati dokazilo.)
MERILO ZA OMEJITEV: Objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo. (Obvezno poslati dokazilo.)
MERILO ZA OMEJITEV: Nagrade in priznanja. (Obvezno poslati dokazilo.)
MERILO ZA OMEJITEV: Strokovno specializacijo. (Obvezno poslati dokazilo.)
MERILO ZA OMEJITEV: Drugo (Navedite in prijavi obvezno priložite dokazilo).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 241 85 20

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Univerza v Ljubljani

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vrazov trg 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Gerbičeva ulica 060, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 007, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kongresni trg 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija