• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biomedicīna - Mag. studijas

Biomedicīna - Mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis
Sagatavot speciālistus biomedicīnas jomā, sniedzot tiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba prasmes.

Programmas uzdevumi

Sagatavot speciālistus, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un pētnieciskās darba prasmes biomedicīnā un kuri spēj patstāvīgi plānot un veikt zinātniskos pētījumus biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās;
Sekmēt zinātnisko pētījumu, augstākās izglītības un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē un sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskā apritē biomedicīnas jomā;
Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi un citu nozaru speciālistu integrāciju medicīnā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Augstākā izglītība - dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā, ķīmijā, sabiedrības veselībā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, farmācijas, stomatoloģijas vai veterinārmedicīnas jomā. Tests dabas zinātnēs (bioloģijā un ķīmijā).

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 4269 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Stradiņa universitāte
Provider Contact Info: 

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
infocentrs@rsu.lv; rsu@rsu.lv
www.rsu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Dabas zinātņu maģistrs biomedicīnā