• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biologian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Biologian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Biologian kandiohjelman erityispiirre on monipuolisuus. Opiskelemalla koulutusohjelman viittä tieteenalaa opiskelija oppii keskeisen teorian lisäksi kattavasti laboratoriomenetelmiä. Toisaalta eliöt, niiden elinympäristöt ja niistä tehtävä tutkimus tulevat tutuiksi kenttäkursseilla, joita pidetään Helsingin yliopiston kenttäasemilla Kilpisjärvellä, Lammilla ja Tvärminnessä sekä Keniassa Taitan tutkimusasemalla.

Biologian kandiohjelmassa voi myös hakea aineenopettajankoulutukseen, josta valmistuu biologian aineenopettajaksi. Koulutukseen on erillinen haku, johon on suositeltavaa osallistua jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 65, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
P.O. Box 65
00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140
PB 65, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Luonnontieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Tiedotusvälineissä pohditaan lähes päivittäin biologiaan liittyviä tärkeitä kysymyksiä, kuten: Miten säilytämme luonnon monimuotoisuuden? Estääkö monimuotoinen luonto allergioita? Miten syöpäsolu toimii? Voiko hampaan kasvattaa maljassa?

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen laaja-alaisimman biologian kandiohjelman, josta valmistuu luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK). Viikin kampuksella toimivassa ohjelmassa on mukana viisi tieteenalaa: ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, kasvibiologia, mikrobiologia sekä perinnöllisyystiede. Näiden tieteenalojen tutkimusryhmissä selvitetään muun muassa edellisiä kysymyksiä. Uusi tutkimustieto välittyy opiskelijalle kandiohjelman monipuolisen opetuksen kautta.

Suoritettuaan biologian kandiohjelman opiskelija

  • tuntee biologian keskeiset teoriat ja käsitteet
  • tuntee eliökunnan kehityksen ja monimuotoisuuden perusteet
  • ymmärtää eliöiden perinnöllisyyttä, fysiologiaa, rakennetta ja toimintaa soveltuvin osin solutasolta toimivan organismin ja populaatioiden kautta eliöyhteisötasolle

Lisäksi opiskelija

  • osaa soveltaa oppimaansa teoriaa ja käyttää keskeisiä laboratorio- ja kenttätutkimusmenetelmiä
  • osaa analysoida tutkimusaineistoja tilastollisesti
  • pystyy etsimään tieteellisiä artikkeleita ja lukemaan niitä
  • osaa kirjoittaa raportteja ja pitää esitelmiä
  • omaa hyvät ryhmätyöskentely- ja keskustelutaidot 

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/biologian-kandiohjelma