• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biokemi og molekylær biologi

Biokemi og molekylær biologi

Course Information

Denne viden er nødvendig inden for forskningen i bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. Uddannelsen har fokus på tre områder: opbygning og organisering af gener,
regulering af geners aktivitet og undersøgelser af,
hvordan geners information via RNA oversættes til protein.

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med fx biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol. Det kan både være inden for det private eller det offentlige arbejdsmarked.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Kandidatuddannelsen giver dig en dybere viden om de grundlæggende processer, der styrer alle cellers liv, udvikling og funktion.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)
Provider Contact Info: 

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03