• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biokemi

Biokemi

Course Information

Uddannelsen kombinerer kemi, biologi og medicin. Du får således viden om bl.a. immuniologi, genetik og mikrobiologi og vil kunne være med til at udvikle ny medicin eller biokemiske produkter.Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for det offentlige, i bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Biokemi handler om at se det store i det små, fx på det molekylære plan. Du lærer om kemien bag menneskers stofskifte, nervesystem og immunforsvar.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i biokemi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02