• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikko (AMK)

Course Information

Ammattiopinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin.

Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelua voi suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bioanalyytikko (AMK)
Qualification awarded description:

Bioanalyytikon (AMK) keskeisiä työtehtäviä ovat asiakaspalvelu, näytteenottotoiminta, vieritestaus, näytteiden analysointi ja tulosten arviointi sekä osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan. Bioanalyytikon työ perustuu luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tietoon, jota täydentää mm. hoitotieteen ja käyttäytymistieteiden osaaminen. Monissa tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista ja kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU