• EQF Home Page Icon

Qualification: biblioterapeuta

biblioterapeuta

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek:

a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése,

poetry therapy egyéni és csoportos formájának gyakorlása,

irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése,

irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése,

biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák,

szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven,

ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe,

-        a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése,

-        rendszeres szupervízión való részvétel.

Személyes adottságok, készségek:

magas szintű kommunikációs készség,

nyelvi kreativitás,

magas szintű stressz tűrő képesség,

fejlett empatikus készség,

jó szervezőkészség,

-        segítői attitűd megléte.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

a. klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett:

-        pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén),

-        egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában,

-        gyermekgyógyászatban,

-        geriátriában,

-        hospice és palliatív medicinában,

-        onkológiai kiegészítő terápiában,

-        krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként,

-        szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén,

-        pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciens-edukáció egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmód váltás-tanácsadásában),

b. oktatásban:

-        normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében),

-        gyógypedagógiában,

-        tehetség-pedagógiában,

-        óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában,

-        összehasonlító irodalomtudományi munkában,

-        az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában,

-        hitoktatásban,

c. szociális területen:

-        mentálhigiénés tevékenységben,

-        szociális munkában,

d. pasztorációban:

-        gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban,

e. jogi és igazgatási területen:

-        büntetésvégrehajtó intézményekben a fogvatartottak szocio-kulturális animációs tevékenységeiben,

-        nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában,

-        börtönpszichológiában,

f. könyvtáros-informatikus szakterületen:

-        közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban,

-        gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában,

g. tudományos kutatásban a felsorolt területeken,

h. könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében,

i. humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére,

j. nonprofit szférában:

-        önsegélyző betegcsoportok programjaiban,

-        gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában,

karitatív szervezetek programjainak működtetésében.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education