• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bibliotēkzinātne un informācija - Bibliotēku informācijas speciālists (bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību) - 1. līm. prof. studijas

Bibliotēkzinātne un informācija - Bibliotēku informācijas speciālists (bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību) - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists".

Specializācijas mērķis

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm.

Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”.

PROGRAMMAS APGUVE AR 5 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1,5 gada laikā.

PROGRAMMAS APGUVE AR 10 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1 vai 1,5 gadi nepilna laika studijās

Access requirements: 

1,5 gadi - bibliotēku speciālistiem, kas absolvējuši Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumu vai Kultūras skolu ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi; 1 gads - bibliotēku speciālistiem, kas absolvējuši Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumu vai Kultūras skolu ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi.

Costs: 

Maksas studijas: 1400 EUR gadā (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"
Provider Contact Info: 

Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011
67846237; 20229975
studinfo@lkk.gov.lv
www.kulturaskoledza.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bibliotēku informācijas speciālists