• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Betongingenjör

Betongingenjör

Course Information

Betongingenjör300 YH-poäng, Stockholm och FEI FLEXEn utbildning för dig som vill initiera och leda projekt inom betongområdet. En Betongingenjör har en förmåga att både agera arbetsledare och handleda personal samt att besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik. Man har även en förmåga att assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen, assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmateriel samt att utföra kontroller och provningar. Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med RISE/CBI Betongsinstitutet.KORTFAKTAEfter avslutad utbildning kan du arbeta som:• Betongingenjör• Projektledare• ArbetsledareOMFATTNING 60 veckor varav 17 veckor Lärande i arbete (LIA)FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSNVAR? FEI city campus, Kammakargatan 5, Stockholm & FEI FLEXUtbildningens målMålet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta med att initiera och leda projekt inom betongområdet. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:• färdigheter att assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmaterial• kunskaper i materialteknik inom områdena cement, betong och liknande byggmaterial• kompetenser att utföra tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner samt skriva rapporter• färdigheter att utföra provning och kontroller• kunskaper om planerings- och kalkylverktyg samt entreprenadjuridik• kompetenser att kunna rekommendera optimala val av material och utförandeteknikKurser• Betongskador• Betongteknik• Byggmateriallära och hållbart byggande• Byggteknik och ritningsläsning• Digital dokumentation• Ekonomi, entreprenadjuridik och upphandling• Projektledning, arbetsledning och arbetsmiljö• Reparationsteknik och material• Teknisk engelska• Tekniska beräkningar • LIA • Examensarbete

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-09-01

Provider Information

Provider Name: 
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Företagsekonomiska Institutet 1888 AB, Box 1341 11183 Stockholm, stefan.carlberg@fei.se, www.fei.se/yh