• EQF Home Page Icon

Qualification: Beer expert

Beer expert

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Maakt de eigen planning op (A141301 Id19964-c/25698-c)
- Stelt de eigen planning op en stuurt bij indien nodig
- Neemt de wensen van de klant als uitgangspunt voor het eigen handelen
- Geeft advies aan de klanten m.b.t. aankoop, consumptie, samenstelling, bewaringswijze en toepassing van het bierproduct
- Werkt in opdracht
- Organiseert, indien nodig, evenementen

● Bereidt de opdracht voor (H150501 Id13494-c)
- Verzamelt relevante informatie over de klant en de doelgroep
- Organiseert een intakegesprek met de opdrachtgever
- Stelt vragen om de persoonlijke wensen en verwachtingen, evenals de doelstellingen, te achterhalen
- Luistert actief
- Herkent het type klant en de voorkeur van smaken voor bier en voedingsproducten
- Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, internetforums, …
- Raadpleegt marktinformatiebronnen en databasebestanden
- Wisselt kennis en ervaring uit met deskundigen/collega’s

● Selecteert producten bij brouwerijen/leveranciers (H150501 Id17496-c)
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Documenteert zich over de markt van de brouwerijen en leveranciers
- Doet prospectie bij brouwerijen/leveranciers
- Contacteert leveranciers
- Stelt een prijsaanvraag op
- Vergelijkt offertes
- Onderhandelt over prijzen en leveringstermijnen
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Plaatst een bestelling of verzamelt de benodigde bierproducten
- Bewaart bieren op de gepaste wijze en de juiste temperatuur
- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe

● Verzamelt grondige informatie over zijn producten (co 01223)
- Zoekt de geschiedenis van bier en brouwerijen op
- Kijkt naar het belang van het bier (streekbier,…)
- Vergaart informatie over de gebruikte grondstoffen en brouwmethoden en brengt dit in relatie met de verwachte smaak
- Onderscheidt bieren volgens classificatie
- Maakt een inschatting van de te verwachte typische sensorische eigenschappen van het bier
- Relateert aan bierstijlen
- Leest en interpreteert het etiket

● Organiseert proeverijen van bieren (H150501 Id21135-c)
- Maakt de planning op
- Bepaalt de volgorde van de te proeven bieren
- Voorziet het nodige materiaal
- Brengt de bieren op de gewenste temperatuur
- Richt het proeflokaal in
- Stelt evaluatieroosters samen
- Voorziet de nodige documenten
- Schenkt de bieren volgens de richtlijnen
- Geeft technische toelichting bij de te proeven bieren
- Leidt de proeverij
- Beoordeelt de uitslagen en licht toe, rekening houdend met de doelstellingen van de proeverij
- Achterhaalt samen met de deelnemers of het bier aan de normen beantwoordt
- Bespreekt de oorzaak van het niet beantwoorden aan de norm van het bier en hoe dit kan aangepast/bijgesteld worden
- Vergelijkt de resultaten van proeftests met richtwaarden

● Organiseert de werkplek (co 01224)
- Keurt de bierbewaarplaats: de temperatuur, de verluchting, de hygiënische toestand, de verlichting
- Keurt en bepaalt de ideale tapdruk
- Past eventueel de tegendruk aan
- Koppelt de vaten van de te proeven bieren aan
- Koppelt de koolzuurleiding aan en zet de koolzuurkraan en bierkraan op de tapkop open
- Kan defecten opsporen en verhelpen
- Kan het afstemmen van de koelinstallatie berekenen aan de hand van het biervolume of past aan via de ijsbank
- Zorgt dat de toog, afdruiprek, glazen, glazenborstel, afschuimer en afschuimbeker hygiënisch gereinigd zijn
- Ontvet, spoelt, mireert*, koelt af en laat het glas uitlekken volgens de richtlijnen
- Keurt het bier op houdbaarheid en sensorische wijze

* *Mireren: visueel controleren of het glas zuiver is

● Tapt en/of keurt bieren volgens de richtlijnen (co 01225)
- Schenkt ‘easy drinking’ of lage gistingsbieren volgens de richtlijnen
- Schenkt degustatiebieren volgens de richtlijnen
- Beoordeelt of het bier voldoet aan de richtlijnen

● Proeft bieren en beoordeelt volgens sensorische analyse (H150501 Id17912-c/22620-c)
- Kan de handelingen van het bierproeven uitvoeren
- Proeft het bier in een neutraal glas (degustatieglas)
- Schenkt het bier volgens de richtlijnen
- Gebruikt degustatieformulieren met gegevens om de bieren zintuiglijk te beoordelen
- Bespreekt volgende elementen: de aanwezige tekst op de flesetiketten, de visuele waarneming (schuim, schuimkleurbaarheid, kleur, klaar/troebel-verhouding), nasale waarneming (reuk), de retro-nasale waarneming (aroma), de smaakwaarneming (zoet, bitter, zuur, zout, umami*, nasmaak, volmondigheid, koolzuurpareling), andere positieve/negatieve waarnemingen (zoals technische fouten)
- Trekt een conclusie en vormt een oordeel over het bier

* *Umami is een Japans woord dat ‘heerlijkheid’ of ‘hartig’ betekent. Het is één van de vijf basissmaken naast zout, zoet, zuur en bitter. Het verhoogt de speekselafscheiding en versterkt de hartig zoute en zoete smaken.

● Adviseert een passende combinatie van bier bij een gerecht (H150501 Id23524-c)
- Ontleedt de dominante smaken van het gerecht
- Streeft naar harmonie en tegenstelling tussen zuur, zoet en bitter in gerecht en bier
- Kiest een gerecht/product (kazen,…) en zoekt bijpassend bier (gerecht en bier dienen eenzelfde smaakgehalte of smaaksterkte te hebben)
- Houdt rekening met de aanwezige smaak en aroma’s en de interactie tussen smaken
- Bespreekt de dominerende smaken in gerechten en hun invloed op de smaak van bier

● Brengt anderen proeftechnieken bij en verleent advies over het gebruik en de consumptie van producten (A141301 Id38462-c, H150501 Id21245-c)
- Brengt de eigen ervaring over naar de klant
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis van de klanten
- Maakt de doelstellingen duidelijk aan de klanten
- Gebruikt de aangepaste opleidingsmethoden
- Leert proeftechnieken aan en volgt de vaardigheden van de klanten op
- Bespreekt de vaardigheden met de klant en stuurt bij indien nodig
- Vertaalt technische boodschappen in begrijpbare taal

● Houdt werkplek en ruimtes hygiënisch en ruimt op (A141301 Id16235-c)
- Reinigt en onderhoudt de tapinstallatie
- Onderhoudt de koelinstallatie
- Onderhoudt de stockageruimte
- Onderhoudt en reinigt de glazen hygiënisch
- Reinigt de spoelbak(ken) hygiënisch
- Verzamelt en sorteert het af te wassen materiaal
- Verwijdert bierresten (en etensresten indien van toepassing)
- Maakt werkinstrumenten, toestellen en meubilair schoon
- Rangschikt en bergt het gebruikte materiaal op de daartoe voorziene plaats op
- Waakt over orde, netheid en hygiëne van de ruimte(s)
- Verzamelt en rangschikt leeggoed

● Voert communicatieacties uit en promoot het aanbod bij (potentiële) klanten (A141301 Id19964-c)
- Gebruikt kantoorsoftware
- Voert acties of reclamecampagnes
- Wijst de klant op het aanbod en geeft informatie over de keuzemogelijkheden aan activiteiten en adviesverlening
- Neemt deel aan evenementen
- Contacteert potentiële klanten rechtstreeks of via mailing
- Volgt bestaande klanten op (klanttevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, …..)

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van grondstoffen van de bierbrouwerijen (brouwwater, ruwe granen, mout, hop, gist, kruiden, …)
● Basiskennis van het brouw- en conditioneringsproces en botteling
● Basiskennis van de verpakkingsmiddelen
● Basiskennis van productinformatie en etikettering
● Basiskennis van hygiëne en kwaliteitsnormen
● Basiskennis van bier en gezondheid
● Basiskennis van marketing
● Basiskennis van reinigingsprocedures en -producten voor tapinstallaties en materialen
● Basiskennis van factoren die de bierkwaliteit beïnvloeden
● Basiskennis van kantoorsoftware
● Kennis van het combineren van bieren en gerechten
● Kennis van het conditioneren van bieren
● Kennis van de verschillende bierstijlen van lage, hoge, spontane en gemengde gisting
● Kennis van de geschiedenis van het bier
● Kennis van de biermarkt in België en de belangrijkste producenten in de wereld
● Kennis van de evoluties in de biermarkt
● Kennis van informatiekanalen
● Kennis van het goede debiet van bieren en tapdruk
● Kennis van het bedienen van een tapkraan
● Kennis van voedselveiligheid en hygiëne i.v.m. het tappen en schenken van bier
● Kennis van persoonlijke hygiëne
● Kennis van procedures van staalname van het te proeven bier
● Kennis van vakjargon
● Kennis van opmaak van een bierfiche
● Kennis van een degustatiefiche
● Kennis van kwaliteitsnormen van bier
● Kennis van wetgeving rond het schenken van alcohol
● Kennis van werkorganisatie
● Kennis van klantvriendelijkheid
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van veiligheidsregels
● Kennis van prijsaanvraag en interpretatie van offertes
● Grondige kennis van het tappen en schenken van bieren
● Grondige kennis van het gebruik van glazen
● Grondige kennis van de serveertemperatuur van bier
● Grondige kennis van koeling van bier
● Grondige kennis van combinatieregels van gerechten met bier
● Grondige kennis van sensorische evaluaties
● Grondige kennis van organoleptische* eigenschappen van bier
● Grondige kennis van visuele, geur en aromakarakteristieken van bier
● Grondige kennis van proeftechnieken
● Grondige kennis van diverse soorten kaas en hun combinatie met bier
● Grondige kennis van adviesverlening m.b.t. combineren van bieren met gerechten, productie, aankoop en bewaren van bieren, organisatie van events voor proeverijen, ….
● Grondige kennis van bewaarmethodes en -termijnen voor bier
* *Organoleptisch: iedere eigenschap van een product die kan worden waargenomen met de zintuigen.

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen plannen van de eigen werkzaamheden
● Het kunnen adviseren van klanten m.b.t. aankoop, consumptie, samenstelling, bewaarwijze en toepassing van het bierproduct
● Het kunnen verzamelen van relevante informatie over de doelgroep
● Het actief kunnen luisteren
● Het

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5