Qualification: Bee master (no legal status)

Bee master (no legal status)

Qualification Information

Mojster/mojstrica:

 • ima vsa potrebna strokovna znanja za področje za katerega pridobiva mojstrski naziv in ima znanja za vodenje samostojnega obrata,
 • zna in zmore strokovno delo opraviti mojstrsko,
 • pozna zakonodajo vezano na dejavnost za katero opravlja mojstrski izpit,
 • ima potrebna znanja za organizacijo lastnega dela in dela drugih v delovni skupini,
 • zaveda se pomena pripadnosti stroki ter s svojim strokovnim delom prispeva k utrjevanju njenega ugleda in kolektivnega duha,
 • nenehno izpopolnjuje svoje strokovno znanje in ustvarjalno prispeva k razvoju stroke,
 • ima potrebna strokovna znanja za prenašanje znanja, spretnosti, veščin na sodelavce in za usposabljanje kandidatov z delom,
 • vzdržuje visoke standarde osebne integritete (poštenost, neoporečnost, odgovornost) in strokovnega delovanja,
 • ima znanja za pripravo poslovnega načrta in analizo rezultatov dela,
 • ima strokovna znanja za zagotavljanje kakovosti storitev in pozna delovne postopke, ki vodijo h kvalitetnejšim storitvam, optimiziranju stroškov,
 • ima znanja za zagotavljanje ustvarjalne delovne klime v delovni skupini,
 • ima znanja za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu (tudi upoštevanje sanitarno higienskih in tehničnih predpisov v stroki) ter varovanja okolja,
 • ima znanja za učinkovito pisno in ustno komuniciranje.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

-

Chamber of Crafts and Small Business of Slovenia

-

A candidate must pass all four units of a master craftsman’s examination to receive the title of master craftsmen.

-

System of assessment: 

The candidate sits for a master craftsman's examination, which consists of four units:

 • a practical unit,
 • a specialised theoretical unit,
 • a business and economic unit, and
 • a teaching/instruction unit.

-

Fulfilment of one of the following conditions:

 • the candidate has obtained a vocational upper secondary education (any specialisation) and has at least three years of experience in his/her profession, 
 • the candidate has obtained a secondary technical education (any specialisation) and has at least two years of experience in his/her profession, or 
 • the candidate has obtained a higher vocational education or first-cycle professional education (any specialisation) and has at least one year of experience in his/her profession.
NQF Level: 
5
Access requirements: 

Fulfilment of one of the following conditions:

 • the candidate has obtained a vocational upper secondary education (any specialisation) and has at least three years of experience in his/her profession, 
 • the candidate has obtained a secondary technical education (any specialisation) and has at least two years of experience in his/her profession, or 
 • the candidate has obtained a higher vocational education or first-cycle professional education (any specialisation) and has at least one year of experience in his/her profession.
Ways to acquire: 

A candidate must pass all four units of a master craftsman’s examination to receive the title of master craftsmen.