• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Baznīcas mūzika - Prof. bak. studijas

Baznīcas mūzika - Prof. bak. studijas

Course Information

Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai.
Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā A-E līmenis (līdz 2004. gadam CE nav obligāti); iestājpārbaudījumi: 1) iestājpārbaudījums klavierspēlē vai ērģeļu spēlē, 2) dziedāšana; 3) testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M.Lutera “Mazā Katehisma” zināšanu pārbaudei, 4) kolokvijs.

Costs: 

740 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Nodibinājums "Lutera Akadēmija"
Provider Contact Info: 

Alksnāja iela 3, Rīga, LV-1050
67222461, 29128655
academy@latnet.lv
luteraakademija.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs teoloģijā; Baznīcas mūziķis